Thông tin

Liên kết web

Tin tức Tin tức/(Trường Mầm non Phú Phúc)/HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA/

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN THÔNG MẸ VÀ TRẺ

Thực hiện công văn số 1581/SGDĐT-GDMN ngày 21/09/2018 của Sở giáo dục và đào tạo về việc triển khai chương trình truyền thông dành cho mẹ và trẻ mầm non năm học 2018-2019, Công ty TNHH quốc tế Unilever Việt Nam tổ chức các hoạt động giúp trẻ có cơ hội trải nghiệm về chăm sóc sức khỏe, phòng tránh dịch bệnh và bảo vệ cơ thể, bảo vệ môi trường. Cuối chương trình công ty dành tặng mẹ và bé sản phẩm trải nghiệm:

Một số hình ảnh của hoạt động trải nghiệm: