Thông tin

Liên kết web

BÀI TUYÊN TRUYỀN “XÂY DỰNG TRƯỜNG MẦM NON LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM”

BÀI TUYÊN TRUYỀN “XÂY DỰNG TRƯỜNG MẦM NON LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM”

Xem thêm ...
TỔNG KẾT HỘI THI GIÁO VIÊN MẦM NON DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG

TỔNG KẾT HỘI THI GIÁO VIÊN MẦM NON DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2019-2020

Xem thêm ...
KHAI MẠC HỘI THI ' GIÁO VIÊN MẦM NON DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG'

KHAI MẠC HỘI THI “GIÁO VIÊN MẦM NON DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG” NĂM HỌC 2019 – 2020

Xem thêm ...
SINH HOẠT CHUYÊN MÔN LIÊN TRƯỜNG CỤM 4 THÁNG 10/2019

Ngày 26/10/2019 Cụm 4 gồm các trường MN Phú Phúc, MN Nhân Bình, MN Nhân Khang, MN Đạo Lý tổ chức sinh hoạt chuyên môn liên trường

Xem thêm ...
BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÁP CHẾ

Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế Năm học 2018-2019

Xem thêm ...
BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ MÂM NON

Quá trình trưởng thành của Trường mầm non xã Phú Phúc

Xem thêm ...
SINH HOẠT CHUYÊN MÔN LIÊN TRƯỜNG LẦN 2 NĂM HỌC 2018-2019

Thực hiện nhiệm vụ giáo dục cấp Mầm non năm học 2018-2019 về việc tăng cường các hoạt động chuyên môn năm học 2018-2019, sáng ngày 23/3/2019, cụm IV tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn liên trường tại trường mầm non tư thục Hiệp Hòa.

Xem thêm ...
TUYÊN TRUYỀN VỀ MẦM NON

BÀI TUYÊN TRUYỀNVỀ PHÒNG MỘT SỐ BỆNH VỀ ĐƯỜNG HÔ HẤP CHO TRẺ MẦM NON

Xem thêm ...
TUYÊN TRUYỀN VỀ MẦM NON

BÀI TUYÊN TRUYỀN KHÔNG BẠO HÀNH ĐỐI VỚI TRẺ MẦM NON

Xem thêm ...
SINH HOẠT CHUYÊN MÔN LIÊN TRƯỜNG

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN LIÊN TRƯỜNG CỤM IV TẠI TRƯỜNG MN XÃ HÒA HẬU

Xem thêm ...