Tổ chức

  • Tổ văn phòng có 6 thành viên. Trong đó có 01 Hiệu trưởng phụ trách tổ văn phòng, 01 nhân viên kế toán và 04 bảo vệ.
  • Địa chỉ: xóm 7 Phú Phúc - Lý Nhân - Hà Nam
  • Email: c0phuphuc@hanam.edu.vn
  • Điện thoại: 01692565479
TT Thông tin
1
Họ tên: Bùi Kim Thanh
Vị trí: Phụ trách tổ Văn phòng
Email: c0phuphuc@hanam.edu.vn
Điện thoại: 01692565479
2
Họ tên: Trần Thị Sửu
Vị trí: Kế toán
Email: c0phuphuc@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0982374632
3
Họ tên: Trần Văn Hiệu
Vị trí: Bảo vệ khu Thanh Nga
Email: c0phuphuc@hanam.edu.vn
Điện thoại: 1234567890
4
Họ tên: Ngô Đình Chín
Vị trí: Bảo vệ khu Nhân Phúc
Email: c0phuphuc@hanam.edu.vn
Điện thoại: 2345678901
5
Họ tên: Lê Phú Phi
Vị trí: Bảo vệ khu Duyên Hà
Email: c0phuphuc@hanam.edu.vn
Điện thoại: 3456789012
6
Họ tên: Trần Văn Bộ
Vị trí: Bảo vệ khu Nhân Phú
Email: c0phuphuc@hanam.edu.vn
Điện thoại: 4567890123

Video

Múa ' Bống bống bang bang' - D5 Phú Phúc
Múa ' Cái bống' - D5 MN Phú Phúc
Múa ' Vũ điệu rửa tay' - A5 Mn Phú Phúc
Múa ' Cô giáo em là hoa E Pan'