Phương hướng chiến lược PTGD giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn 2025

 PHÒNG GD&ĐT T.P PHỦ LÝ

TRƯỜNG MN QUANG TRUNG

 


Số: 06/PHCL-MNQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Quang Trung, ngày  10  tháng  1 năm 2018

 

 

 

PHƯƠNG HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC

GIAI ĐOẠN 2015 – 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2025

 

PHẦN I: MỞ ĐẦU

Trường mầm non Quang Trung được thành lập ngày 01 tháng 4 năm 2003, thuộc loại hình trường mầm non dân lập. Sau 9 năm thành lập, đến tháng 01 năm 2012 trường được chuyển đổi sang loại hình trường công lập theo Quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2012 của chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam.

Nhà trường có 01 điểm trường với tổng diện tích là 5.689,7m2. Năm học 2018 - 2019, toàn trường có 268 trẻ/9 nhóm, lớp. Trong đó có 02 lớp nhà  trẻ và 07 lớp mẫu giáo. Toàn trường có 9 phòng học, 07 phòng chức năng. 100% số phòng hiện có đều được xây dựng kiên cố đạt chuẩn; Bếp ăn xây dựng theo nguyên tắc bếp 1 chiều, có nguồn nước sạch đủ cho trẻ dùng. Cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng dạy học nhìn chung đã đáp ứng được yêu cầu giảng dạy của cô và học tập, vui chơi của trẻ. Trong những năm qua, công tác tổ chức quản lý của nhà trường không ngừng đổi mới và nâng cao, các tổ chức đoàn thể hoạt động có nền nếp và hiệu quả. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên luôn đoàn kết, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ ngày càng được nâng lên, năm sau cao hơn năm trước. Công tác xã hội hóa giáo dục luôn được thực hiện có hiệu quả. Đảng, chính quyền, nhân dân địa phương, cha mẹ trẻ luôn quan tâm, ủng hộ sự nghiệp giáo dục nên đã tạo nhiều thuận lợi cho nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ các năm học. Chính vì vậy, trong những năm gần đây, trường mầm non phường Quang Trung đã có nhiều khởi sắc, nhiều năm liền nhà trường đều đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến, được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tặng Giấy khen.

 Năm học 2014-2015, trường được công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ I.

Trong xu thế hội nhập và phát triển hiện nay, đòi hỏi sự nghiệp giáo dục cần quan tâm hơn nữa đến việc giáo dục thế hệ trẻ thành những con người có đủ các phẩm chất đạo đức, năng lực sáng tạo để đáp ứng được công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước. Với tinh thần đó trường Mầm non Quang Trung xây dựng “Kế hoạch chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2015 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2025”.

“Kế hoạch chiến lược phát triển giáo dục của nhà trường giai đoạn 2015 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2025”, nhằm xác định rõ định hướng, mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển, là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của Hội đồng trường và hoạt động của Hiệu trưởng cũng như toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên và trẻ của trường. Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược của trường Mầm non Quang Trung là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị Quyết của Chính phủ về đổi mới giáo dục mầm non. Góp phần đưa sự nghiệp giáo dục xã nhà phát triển theo kịp yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, hội nhập với các nước khu vực và thế giới.

 


PHẦN II:

NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH CỦA KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC

I. Đặc điểm tình hình

1. Thuận lợi

- Trường mầm non Quang Trung luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Phòng Giáo dụcĐào tạo Thành Phố Phủ Lý, sự chăm lo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phư­ơng, sự phối hợp giúp đỡ của các ban, ngành đoàn thể trong xã và sự ủng hộ của Hội cha mẹ trẻ đã đầu tư cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị dạy học và vui chơi cho trẻ ngày càng đáp ứng đủ nhu cầu học tập theo chương trình giáo dục mầm non hiện nay.

- Trường được công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ I. Là đơn vị nhiều năm liên tục đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”.

- Công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 05 tuổi đã hoàn thành, hằng năm được Ủy ban nhân dân Thành Phố kiểm tra công nhận đơn vị đạt phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi.

- Công tác tuyên truyền ngày càng phát triển sâu rộng, được nhiều ban ngành đoàn thể và các nhà hảo tâm tham gia ủng hộ vào phong trào giáo dục mầm non.

2. Khó khăn

- Đội ngũ giáo viên, nhân viên còn thiếu; một số cán bộ, giáo viên năng lực quản lý, chuyên môn không đồng đều cũng ảnh hưởng đến nâng cao chất lượng chung của toàn trường. Giáo viên biên chế ít, giáo viên hợp đồng đông cũng ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng giảng dạy chung của nhà trường.

- Số lượng học sinh đông so với số lượng phòng học.

Từ những thuận lợi và khó khăn trên trường Mầm Non Quang Trung, xây dựng Kế hoạch chiến lược phát triển giai đoạn 2015-2020 nhằm mục đích xác định những mục tiêu, biện pháp các công việc cụ thể của nhà trường để mỗi CB, GV, NV nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và hướng tới hoàn thiện hơn.

II. Cơ sở để xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển

1. Điểm mạnh

1.1. Về quy mô trường, lớp và công tác PCGDMN

- Toàn trường có 9 nhóm lớp (2 lớp nhà trẻ 7 lớp mẫu giáo)

    Số trẻ huy động trẻ đến lớp cụ thể như sau:

          Nhà trẻ:117/404 trẻ = 29%. Trong đó sổ trẻ chính quy có 50 trẻ, tư thục 67 trẻ.

           Mẫu giáo: Số trẻ ra lớp: 330/356 trẻ = 92,6 %

                           Số trẻ 3 tuổi ra lớp: 100/120 trẻ = 83,3 %                

                           Số trẻ 4 tuổi ra lớp: 94/100 trẻ = 91,2 %

                           Số trẻ 5 tuổi ra lớp: 136/139 trẻ = 98 %  (Trong đó trẻ nơi khác đến học trái tuyến có 3 trẻ, ngoài ra còn có 6 cháu đi học trái tuyến ở xã khác)

   - Duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng các điều kiện và tiêu chuẩn phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi, hằng năm đều được cấp trên công nhận đạt PCGDMN cho trẻ 5 tuổi.

    1.2. Tình hình đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên

- Nhà trường có tổng số cán bộ giáo viên, nhân viên:24 người. Trong đó CBQL: 2 người; Giáo viên: 20 người; Kế toán: 1 người. Trong đó: Biên chế có 14/24 đồng chí đạt 58,3%. Hợp đồng lao động có 10/24 đồng chí đạt 41,7%. Ngoài ra trường còn hợp đồng 5 nhân viên nuôi dưỡng. 100% CBQL, GV, NV có trình độ đạt chuẩn trở lên, trong đó trên chuẩn đạt trên 75%.

- Công tác tổ chức quản lý của lãnh đạo: Cơ bản có tầm nhìn chiến lược lâu dài, có định hướng và có các kế hoạch cụ thể, phù hợp với thực trạng của đơn vị qua từng giai đoạn để xây dựng và phát triển nhà trường. Công tác kiểm tra đánh giá và thúc đẩy về mọi mặt được đánh giá kịp thời, khách quan và đã có những định hướng về công tác xây dựng chất lượng đội ngũ nói riêng và chất lượng nhà trường nói chung.

- Ban Giám Hiệu có ý thức trách nhiệm cao trong công việc được giao, biết tổ chức, xây dựng kế hoạch để thực hiện các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn.

1.3. Chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ

- Nhà trường luôn duy trì và tổ chức tốt công tác nuôi ăn bán trú cho trẻ tại trường. Số trẻ ăn nuôi ăn bán trú tại trường đạt 100%. Mức ăn 14.000 đồng/ngày/ trẻ.

- Kết quả theo dõi biểu đồ tăng trưởng của trẻ:

          100% trẻ đến trường được theo dõi biểu đồ tăng trưởng. Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân còn 7 %. Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi còn 7,6%. Không có trẻ béo phì.

- Tất cả trẻ đến trường đều được khám sức khỏe định kỳ 2 lần/ năm học.

- Chất lượng giáo dục: Nhà trường đã xây dựng kế hoạch và tiếp tục chỉ đạo 9/9 đạt 100% nhóm, lớp thực hiện chương trình giáo dục mầm non, nghiêm túc thực hiện đúng qui chế chuyên môn. Toàn trường có 2/2 = 100% lớp mẫu giáo 5 tuổi thực hiện Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi, có 136/136 trẻ được đánh giá theo 120 chỉ số. 100% trẻ ở các độ tuổi được đánh giá cuối năm học đều đạt các mục tiêu cuối độ tuổi.

1.4. Cơ sở vật chất:

- Phòng học: Có 9 phòng học đủ cho 9 nhóm trẻ. Lớp mẫu giáo, lớp nhà trẻ.

- Có các phòng chức năng, khối phòng phục vụ học tập đầy đủ theo quy định trường chuẩn quốc gia mức độ 1. Có 1 bếp ăn ở 1 điểm trường được xây dựng 1 chiều đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Có đủ bàn ghế đúng quy cách cho trẻ hoạt động. Các trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi ở các lớp mẫu giáo được trang bị đầy đủ theo danh mục. - Có máy tính được nối mạng internet và các đồ dùng trang thiết bị cho cán bộ, giáo viên, nhân viên làm việc. Có đủ 10 thứ đồ chơi ngoài trời đảm bảo an toàn cho mỗi sân chơi.

1.5. Công tác quản lí:

* Xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực  hiện kế hoạch năm học

- Kế hoạch được xây dựng đúng quy trình, được bàn bạc dân chủ công khai từ cá nhân đến tổ, đến trường, được thảo luận kỹ đi đến thống nhất các chỉ tiêu  biện pháp trên cơ sở thực tế của địa phương. Được sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy chính quyền địa phương, Phòng giáo dục đào tạo.

- Kế hoạch được chỉ đạo thực hiện một cách cân đối toàn diện có chủ ý sâu vào những vấn đề nóng bỏng của đời sống xã hội là “Không có bạo hành trẻ” thực hiện cuộc vận động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

Quản lí tốt theo cả ba hình thức: Quản lí bằng kế hoạch, quản lí bằng thi đua, quản lí bằng pháp chế. Thường xuyên làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra cán bộ, GV, NV

* Quản lý hồ sơ sổ sách của nhà trường: Đúng quy định, đúng quy chế

* Quản lý tài chính:

Thực hiện đúng nguyên tắc tài chính hiện hành, thu đủ,thu đúng các khoản tài chính theo quy định, chi đủ chi dùng theo nguyên tắc tài chính, đảm bảo công khai minh bạch.

* Công tác xã hội hoá giáo dục:

          - Nhà trường đã tham mưu với chính quyền địa phương quan tâm đến sự nghiệp giáo dục của nhà trường. Huy động các nguồn lực đầu tư cho giáo dục.

          - Huy động sự đóng góp của phụ huynh theo quy chế dân chủ, xây dựng cơ sở vật chất nhà trường hỗ trợ mua sắm các đồ dùng dụng cụ nuôi ăn bán trú.

* Các mặt hoạt động khác:

          Thực hiện tốt các hoạt động đoàn thể, hoạt động ngày hội, ngày lễ, đi dạo, đi tham quan.

          Tham gia tích cực các phong trào, các cuộc vận động của Nhà nước, của ngành và của địa phương.

1.6. Kết quả thi đua của đơn vị

          - Trường được công nhận “Tập thể lao động tiên tiến”

          - Chi bộ : Đạt trong sạch vững mạnh

          -  Công đoàn: Đạt công đoàn vững mạnh

          - Danh hiệu cá nhân:

          + Chiến sỹ thi đua cơ sở: 01 đồng chí

          + Giấy khen của UBND huyện: 03 đồng chí

          + Lao động tiên tiến: 18 đồng  chí

2. Hạn chế

- Tổ chức quản lý của Ban Giám hiệu

+  Một số kế hoạch dài hạn và kế hoạch phối hợp đôi lúc xây dựng còn bị trùng lặp.

+ Có đánh giá chất lượng chuyên môn và các hoạt động giáo dục của giáo viên nhưng đôi lúc chưa kịp thời.

- Đội ngũ giáo viên, nhân viên

+  Đa số giáo viên trẻ trong độ tuổi sinh con và giáo viên lớn tuổi, nên việc trao dồi chuyên môn nghiệp vụ còn nhiều hạn chế;

- Cơ sở vật chất: Một số trang thiết bị giáo dục và đồ dùng đồ chơi ngoài trời  cũ, chưa được mua sắm thay thế kịp thời.

3. Thời cơ

 - Trong những năm qua Ngành giáo dục huyện Duy Tiên đã có những bước phát triển mạnh mẽ, nên đã có những tác động không nhỏ đến tầng lớp CMHS và Chính quyền địa phương; Cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương đã có những định hướng quan tâm, chỉ đạo đặc biệt đối với công tác giáo dục của nhà trường; 

- Đa số cha mẹ trẻ quan tâm tới con em mình, nên thường xuyên phối hợp cùng nhà trường để chăm sóc, giáo dục trẻ.

4. Thách thức                    

- Một số ít phụ huynh đi làm ăn xa hoặc còn đi chợ từ sáng đến tối vì vậy chưa thật sự quan tâm đến việc chăm sóc, giáo dục và rèn kỹ năng sống cho trẻ.

-Việc ứng dụng CNTT trong giảng dạy, tính sáng tạo, chủ động của đội ngũ còn hạn chế.

5. Xác định các vấn đề ưu tiên

- Ổn định về mọi mặt và làm tiền đề cho kế hoạch thực hiện lộ trình xây dựng trường đạt Chuẩn quốc gia mức độ 2;

- Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục về tư tưởng, nhận thức cho đội ngũ nhằm nâng cao chất lượng làm việc và hướng tới xây dựng chất lượng "mũi nhọn";

- Tiếp tục khai thác tối đa về ứng dụng CNTT trong dạy học, sử dụng hộp thư điện tử cá nhân, truy cập các trang website để phục vụ cho công tác giáo dục;

- Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, tăng cường công tác kiểm tra và tự kiểm tra để khắc phục những tồn tại yếu kém khi thực hiện kế hoạch ngắn hạn và dài hạn;

- Thực hiện có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động, làm tốt công tác tuyên truyền vận động học sinh đi học chuyên cần nhất là trẻ nhà trẻ và 3 tuổi;

- Đổi mới công tác giáo dục đạo đức, tăng cường rèn luyện kỹ năng sống cho trẻ.

III. Tầm nhìn, sứ mệnh, các giá trị và phương châm hành động

1. Tầm nhìn  

Một ngôi trường thân thiện, chất lượng và hiệu quả. Nơi cha mẹ trẻ tin cậy. Một chiếc nôi rèn luyện để giáo viên cống hiến và trẻ  luôn có khát vọng vươn lên khẳng định bản thân, phục vụ học lên cấp học cao hơn. Trẻ có những kĩ năng cơ bản để phục vụ cuộc sống.

2. Sứ mệnh

Xây dựng một đơn vị có tính kỉ luật lao động cao, biết thương yêu hỗ trợ nhau, biết được nhiệm vụ của mỗi cá nhân để tư duy, sáng tạo, làm việc có hiệu quả, trung thực, khách quan trong việc thực thi nhiệm vụ.

3. Hệ thống giá trị cơ bản của nhà trường

- Có lòng nhân ái. Tính trung thực.

- Có tinh thần đoàn kết, tinh thần trách nhiệm cao

- Khỏe mạnh cả thể chất, tinh thần và trí tuệ.

- Biết làm đẹp cho mình và cho người khác, cho môi trường.

- Biết vượt mọi khó khăn trong học tập và có ý chí vươn lên trong cuộc sống.

4. Phương châm hành động

"Người học là nhân vật quan trọng của nhà trường, là nhân tố quyết định sự sống còn của nhà trường"

" Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai"

" Hãy dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho trẻ thơ"

IV. Mục tiêu

1. Mục tiêu chung

Ổn định, phát triển, xây dựng đơn vị có uy tín về mọi mặt, tiến tới tiếp cận với mô hình giáo dục hiện đại, được công nhận Trường Mầm non đạt Chuẩn Quốc gia mức 1 và kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2.

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Đối với tập thể nhà trường:

          - Giữ vững tập thể danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”

          - Được công nhận kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 1 năm 2014-2015, trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 sau 5 năm vào năm học 2018- 2019. Nâng mức độ trường chuẩn quốc gia lên mức độ 2 vào năm học 2019-2023.

          - Các đoàn thể xếp loại tốt

          1.2. Quy mô trường lớp và PCGDMN cho trẻ 5 tuổi

          - Duy trì và phát triển số nhóm, lớp và số trẻ tăng dần theo năm học, đảm bảo tỷ lệ huy động trẻ mẫu giáo đạt 100%, trẻ nhà trẻ đạt 50% trở lên.

          - Duy trì và nâng cao chất lượng PCGDMN cho trẻ em 5 tuổi.

          1.3. Chất lượng chăm sóc, giáo dục  

- Tất cả trẻ đến trường được nuôi ăn bán trú và được đảm bảo an toàn cả thể chất và tinh thần, không có dịnh bệnh hay ngộ độc thực phẩm xảy ra trong trường, 100% trẻ được khám sức khỏe định kỳ và cân đo chấm biểu đồ theo quy định. Hàng năm trẻ có sức khỏe bình thường đạt 90 % trở lên, SDD nhẹ và thấp còi dưới 5%, khống chế tỷ lệ trẻ thừa cân, béo phì dưới 5%.

- Thực hiện tốt chuyên môn, nội dung chương trình Giáo dục Mầm non ở 100% các nhóm, lớp. Tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình đạt 100%. Hằng năm đánh giá trẻ cuối độ tuổi trẻ mẫu giáo 3-5 tuổi đạt 100%. Trẻ nhà trẻ được đánh giá cuối giai đoạn đạt 98% trở lên.

1.4. Đội ngũ

          - Phấn đấu đến năm 2019-2020, có đủ về số lượng đội ngũ giáo viên, nhân viên theo quy định, đảm bảo về chất lượng;

- 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt trình độ chuẩn trở lên 100%, trên chuẩn đạt trên 95%, tăng số lượng trình độ đại học; 100% cán bộ, GV,NV có chứng chỉ ngoại ngữ A2 và chứng chỉ công nghệ thông tin cơ bản.

- Có 2 đồng chí đạt chiến sỹ thi đua cấp Thành phố; chiến sỹ thi đua cơ sở trên 15,39%, lao động tiên tiến trên 75%.

          - Hằng năm không có cán bộ, GV, NV vi phạm đạo đức nhà giáo, không bị kỉ luật.

- Cán bộ quản lý và giáo viên được đánh giá theo chuẩn đều đạt mức đạt trở lên, có từ trên 90% đạt khá trở lên, trong đó có 35 % trở lên giáo viên đạt tốt.

4. Các điều kiện khác

- Hằng năm kết nạp từ 1-2 đảng viên mới; Chi bộ luôn đạt "Chi bộ trong sạch vững mạnh"; Được Đảng bộ tặng giấy khen.

- Công đoàn đạt trong sạch vững mạnh.

- Xây dựng trường học văn hóa:

+ Quy hoạch các khu vực, cải tạo sân, vườn để tạo khu vui chơi, vườn cổ tích, trồng hoa, cây cảnh, đảm bảo có tính thẩm mỹ.

- Thường xuyên vệ sinh môi trường trong và ngoài lớp học, đảm bảo mọi đồ dùng, thiết bị đều gọn gàng, sạch sẽ, ngăn nắp.

V. Nhiệm vụ, giải pháp

1. Ổn định về mọi mặt và làm tiền đề cho kế hoạch thực hiện lộ trình xây dựng trường đạt Chuẩn Quốc gia mức độ 2.

*Nhiệm vụ.

      - Tập trung mọi nguồn lực để tiếp tục củng cố các kết quả đã đạt được và phát triển trường lớp về mọi mặt trong năm học này và những năm học tiếp theo;

      - Xây dựng bộ máy quản lí, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường; xây dựng khối đoàn kết nội bộ để đặt nền tảng vững chắc cho sự phát triển của đơn vị;

* Giải pháp

- Ổn định công tác tổ chức, nắm bắt các thông tin về mặt bằng của trẻ, làm tốt công tác thông tin hai chiều trong địa bàn tuyển sinh của nhà trường;

- Gắn trách nhiệm của từng cá nhân đối với công việc được giao. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ để đáp ứng với yêu cầu công việc của nhà trường trong giai đoạn hiện nay;

- Ra Nghị quyết chuyên đề gắn liền trách nhiệm của mỗi CB, GV, NV và yêu cầu giáo viên thường xuyên tự học, tự bồi dưỡng, trao dồi đạo đức, lương tâm trách nhiệm của nhà giáo để có được sự mẫu mực, uy tín đối với đồng nghiệp cũng như đối với  phụ huynh và học sinh;

- Tổ chức các chuyên đề về giảng dạy, sử dụng phương pháp dạy theo từng môn học, giúp GV có các kỹ năng soạn giảng cho phù hợp với đối tượng học sinh của từng lớp, từng điểm trường;

- Kiểm tra hồ sơ giáo viên theo kế hoạch, đột xuất. Tăng cường dự giờ thăm lớp để kịp thời điều chỉnh những thiếu sót trong giảng dạy, chăm sóc nuôi dưỡng trẻ;

- Xây dựng hệ thống tiêu chí, minh chứng, áp dụng chuẩn nghề nghiệp gíao viên Mầm non để đánh giá phân loại GV cuối năm học từ đó có những định hướng bố trí, sắp xếp và làm tốt công tác bồi dưỡng GV hàng năm.

* Người phụ trách.

Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phụ trách, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên từng lớp và đội ngũ nhân viên.

2. Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục về tư tưởng, nhận thức cho đội ngũ nhằm nâng cao chất lượng làm việc và hướng tới xây dựng chất lượng "mũi nhọn".

*Nhiệm vụ.

Phát huy vai trò lãnh đạo của Chi bộ Đảng, phân công, phân nhiệm cho từng cá nhân và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường.

*Giải pháp.

- Thường xuyên tổ chức các buổi học tập các Nghị quyết, chỉ thị, các văn bản, Điều lệ trường Mầm non, các văn bản liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của CB, GN, CNV trong nhà trường;

- Tổ chức thường xuyên các chuyên đề dạy học, tổ chức cho giáo viên nòng cốt được tham gia giao lưu học tập ở các trường thuận lợi;

* Người phụ trách.

Cán bộ quản lý.

3. Tiếp tục khai thác tối đa về ƯDCNTT trong dạy học, sử dụng hộp thư điện tử cá nhân, truy cập các trang website để phục vụ cho công tác giáo dục.

* Nhiệm vụ: Sử dụng tiết kiệm các nguồn kinh phí để đầu tư hệ thống máy tính, các thiết bị giáo dục khác theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, bảo quản và sử dụng hiệu quả, lâu dài, tiến tới đạt các tiêu chí về trường đạt Chuẩn Quốc gia mức 2 vào năm 2023. 

* Giải pháp: Tham mưu với UBND xã, Phòng GD-ĐT đầu tư cơ sở vật chất,  trang thiết bị cho nhà trường. Tiếp tục huy động các nguồn đóng góp của cha mẹ trẻ, các tổ chức kinh doanh trên địa bàn xã để thực hiện sửa chữa nhỏ các phòng học, xây dựng cảnh quan nhà trường. Thường xuyên kiểm tra, thống kê thiết bị, đồ dùng dạy học hết hạn sử dụng, đã hỏng để có kế hoạch mua sắm, sửa chữa đề nghị cấp bổ sung.

* Người phụ trách: Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng phụ trách CNTT, CT Công đoàn, kế toán.

4. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, tăng cường công tác kiểm tra và tự kiểm tra để khắc phục những tồn tại yếu kém khi thực hiện Kế hoạch dài hạn

* Nhiệm vụ: Xây dựng và phát triển ý chí làm việc của tập thể, mỗi thành viên trong đơn vị đều phải có tư tưởng dám nghĩ, biết làm, nâng cao tính phê bình và tự phê bình của mỗi cá nhân, có định hướng cụ thể về hình ảnh của trường đến năm 2025.

* Giải pháp: Giảm bớt thủ tục hành chính trong công tác điều hành quản lí của Hiệu trưởng và các tổ chức đoàn thể như: hạn chế các buổi hội họp không cần thiết, triển khai nhanh đầy đủ và kịp thời các nội dung cần làm; Đổi mới cách đánh giá, kiểm tra, khắc phục kịp thời và đạt hiệu quả các sai sót hạn chế của từng cá nhân và các tổ chức đoàn thể; Làm tốt công tác thi đua khen thưởng đối với giáo viên và học sinh; đánh giá đúng năng lực thực của từng cá nhân; Bố trí, sắp xếp công việc phù hợp với năng lực của từng cá nhân; tạo điều kiện cho những giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được tham gia học tập các lớp nâng cao trình độ chuyên môn và bồi dưỡng chứng chỉ tin học, ngoại ngữ, chức danh nghề nghiệp trong từng năm học; Chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật lao động, đảm bảo ý thức trách nhiệm và nề nếp làm việc.

* Người phụ tráchHiệu trưởng, Hội đồng trường, Hội đồng thi đua,...

5. Thực hiện có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động, làm tốt công tác tuyên truyền vận động trẻ đi học chuyên cần.

* Nhiệm vụ: Chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả các phong trào và các cuộc vận động. Đặc biệt là cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"; Triển khai thực hiện về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của đơn vị. Thực hiện tốt phương châm "Mỗi ngày đến trường là một ngày vui".

* Giải pháp: Làm tốt công tác nêu gương các cá nhân điển hình trong các buổi họp hội đồng hằng tháng, các buổi sinh hoạt chuyên môn, trong các Hội nghị, sơ kết, tổng kết; Đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới công tác soạn bài, xây dựng kế hoạch, tránh máy móc, sao chép,... để GV có thời gian đầu tư cho mục tiêu bài dạy nhằm chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ tốt hơn; Đổi mới hình thức hội họp, đổi mới hình thức thảo luận với cha mẹ trẻ, tạo sự gần gũi giữa người làm công tác GD và các bậc cha mẹ trẻ để có sự thống nhất cách giáo dục trẻ. Tích cực và làm tốt công tác tuyên truyền vận động cha mẹ trẻ trong độ tuổi mầm non đưa con đến trường, lớp đảm bảo đạt chỉ tiêu: trẻ mẫu giáo ra lớp 100%, trẻ nhà trẻ ra lớp đạt 43% trở lên, đến năm 2025 trẻ nhà trẻ đạt 45% trở lên.

* Người phụ trách: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, GV chủ nhiệm.

6. Thực hiện có hiệu quả VSATTP, VSMT, làm tốt công tác đảm bảo dinh dưỡng cho trẻ

* Nhiệm vụ: Chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả đảm bảo dinh dưỡng, VSATTP,VSMT cho trẻ trong trường. Đội ngũ nhân viên cấp dưỡng phải được tập huấn kiến thức VSATTP,... Hợp đồng thực phẩm đảm bảo chất lượng, giá cả và đảm bảo không xảy ra ngộ độc thực phẩm.

- Thực hiện tốt phương châm "Trẻ em như búp trên cành

Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan".

* Giải pháp: 100% nhân viên nuôi dưỡng và đồng chí lãnh đạo phụ trách  được tập huấn kiến thức VSATTP. Hợp đồng thực phẩm với những cơ sở tin cậy và có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, thực phẩm đảm bảo chất lượng, giá cả phù hợp,... Thực hiện tính khẩu phần ăn cho trẻ trên phần mềm quản lý bán trú theo quy định.

* Người phụ trách: Lãnh đạo nhà trường, GV, NV.

7. Đổi mới công tác giáo dục đạo đức, tăng cường rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng tự phục vụ cho trẻ.

* Nhiệm vụ: Tổ chức các hoạt động chơi ngoài trời, hoạt động tham quan trải nghiệm, tổ chức các chuyên đề... để giáo dục kĩ năng sống, kỹ năng tự phục vụ cho trẻ.

* Giải pháp: Xây dựng các kế hoạch tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp như giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tự phục vụ: rửa tay, tự múc  cơm ăn, chải răng, thay quần áo, lau mặt... phù hợp với thực trạng đối tượng trẻ của từng lớp; Tổ chức các chuyên đề về giáo dục đạo đức, triển khai cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", "Mỗi thầy cô gíao là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”,  tuyên truyền về " Biển đảo" đến trẻ và giáo viên để cùng thực hiện các công việc cụ thể như: hiểu biết và gìn giữ biển đảo của dân tộc, giúp nhau trong học tập, vâng lời bố mẹ, ông bà, thầy cô, gây quỹ ủng hộ bạn nghèo, học thực, dạy thực, đánh giá đúng năng lực của trẻ; Tăng cường tổ chức các hoạt động vui chơi, trò chơi học tập, trò chơi dân gian để rèn tính mạnh dạn, tự tin cho các bé.

*Người phụ trách: Lãnh đạo nhà trường, Công đoàn, Đoàn TN, Ban đại diện CM trẻ, GV

VI. Tổ chức thực hiện, theo dõi, kiểm tra, đánh giá

1. Phổ biến kế hoạch chiến lược

 - Kế hoạch chiến lược phát triển gióa dục của Trường Mầm Non Tiên Nội, được phổ biến rộng rãi tới toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường và được công khai trên bảng tuyên truyền nhà trường, trên trang Webiste.

- Báo cáo với Phòng GD&ĐT, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn xã Tiên Nội.

2. Tổ chức thực hiện

Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch chiến lược là bộ phận chịu trách nhiệm điều phối quá trình triển khai kế hoạch chiến lược. Điều chỉnh kế hoạch chiến lược sau từng giai đoạn sát với tình hình thực tế của nhà trường.

3. Lộ trình thực hiện kế hoạch chiến lược

3.1. Giai đoạn 1 : Từ năm 2015 - 2017

- Triển khai kế hoạch chiến lược đến toàn thể cán bộ, giáo viên, NV, báo cáo lên các cơ quan quản lý xin ý kiến chỉ đạo;

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, thu thập ý kiến đóng góp, bổ sung cho kế hoạch;

- Xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết các nội dung:

* Cơ sở vật chất:

+ Tham mưu với lãnh đạo địa phương xây dựng thêm các phòng học ở điểm trung tâm Hòa Trung phục vụ cho việc tăng lớp, tăng trẻ. Xây dựng lại bếp ăn đã xuống cấp, cải tạo vườn hoa cây cảnh, xây phòng bảo vệ ra ngoài cổng trường ở điểm trung tâm. Hoàn thành trong năm 2016.

+ Sửa chữa đồ chơi ngoài trời, sơn lại đồ chơi ngoài trời, cửa, quét vôi ve tường.

+ Mua bổ sung thiết bị, đồ chơi theo Thông tư 02 cho các nhóm lớp.

+ Sửa chữa đường thoát nước, ống thoát nước; đường điện cho các lớp, trường.

+ Mua sắm bán trú: chiếu, chăn, thảm trải nhà, thùng rác...

+ Kiểm kê và thanh lý tài sản theo quy định.

+ Cập nhật tài sản vào phần mềm theo quy định.

* Nâng cao trình độ đào tạo:

+ Trình độ: 100% CBQL, GV, NV có trình độ đạt chuẩn trở lên, trên chuẩn đạt trên 90%.

+ Trình độ lý luận chính trị: 100% CBQL có bằng trung cấp lý luận chính trị.

+ 100% GV được đánh giá chuẩn nghề nghiệp GV mầm non ở mức đạt trở lên, loại khá và xuất sắc đạt từ trên 90%.

+ 100% CBQL đánh giá theo chuẩn hiệu trưởng, đạt từ mức Khá trở lên.

+ 100% CB-GV-NV được đánh giá xếp loại công chức từ mức đạt trở lên, không có CB,GV,NV nào vi phạm kỉ luật.

* Công tác XHHGD:

Phấn đấu huy động đạt chỉ tiêu phục vụ cho các phong trào hoạt động của nhà trường trong các năm học bằng nhiều hình thức như vận động các tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm, cha mẹ trẻ... ủng hộ kinh phí, tặng quà cho trẻ trong ngày lễ, hội, tặng đồ dùng thiết bị hoặc cây hoa, cây cảnh...

* Công tác PCGDMN trẻ 5 tuổi:

Duy trì và phấn đấu nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, hằng năm đều được công nhận đơn vị đạt chuẩn PCGDMN cho trẻ 5 tuổi.

* Công tác huy động trẻ đến trường:

Tích cực tuyên truyền vận động trẻ trong độ tuổi đến trường đạt chỉ tiêu theo từng năm học.

* Chi bộ Đảng, đoàn thể:

+ Phấn đấu kết nạp 01 Đảng viên/ năm.

+ Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022

* GV giỏi:

Cấp trường đạt từ 85 % trở lên, Cấp huyện: có từ 10 giáo viên trở lên, tăng dần hằng năm.

* Tham gia và thực hiện các phong trào, các cuộc vận động:

+ CB-GV-NV và trẻ phấn đấu tham gia 100% các phong trào do các cấp  tổ chức.

+ 100% CB-GV-NV thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động: ATGT, ANTT, PCCN, VSATTP, VSMT,... THTT-HSTC, Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo, Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,...

* Chất lượng chăm sóc - nuôi dưỡng:

+ 100% trẻ được học 2 buổi/ngày theo CTGDMN.

+ Sức khỏe bình thường: 93.0 % trở lên

+ SDD nhẹ cân, SDD thấp còi dưới 5%.

+ 100% trẻ được đánh giá cuối độ tuổi đều đạt tất cả các mục tiêu.

+ 100% được đảm bảo an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích và được chăm sóc sức khỏe theo thông tư liên tịch số 13/2016-TTLT-BYT-BGDĐT.

* Thi đua:

+ Chính quyền: Tập thể lao động tiên tiến.

+ Chi bộ: Trong sạch vững mạnh. 100% ĐV mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Hàng năm có từ 2 ĐV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở lên.

+ Công đoàn, Chi đoàn: Vững mạnh xuất sắc.

+ 80% trở lên CB-GV-NV đạt LĐTT

3.2. Giai đoạn 2 : Từ năm 2018 – 2020

* Cơ sở vật chất:

+ Tham mưu với lãnh đạo địa phương xây dựng thêm các phòng học, phòng chức năng ở điểm Nguyễn phục vụ cho việc tăng lớp, tăng trẻ. Xây dựng lại bếp ăn, xây dựng khu vui chơi và sân vườn cho trẻ. Hoàn thành trong năm 2019, phấn đấu đạt trường chuẩn quốc gia mức độ 2, đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3 sau 5 năm.

+ Mua và sửa chữa đồ chơi ngoài trời, sơn lại đồ chơi ngoài trời, quét vôi ve tường.

+ Mua bổ sung thiết bị, đồ chơi theo Thông tư 02 cho các nhóm lớp.

+ Sửa chữa đường điện cho các lớp, trường, lắp hệ thống nước sạch, bình lọc nước tinh khiết.

+ Mua sắm bán trú: chiếu, chăn, thảm trải nhà, thùng rác, rèm che nắng...

+ Kiểm kê và thanh lý tài sản theo quy định.

+ Cập nhật tài sản vào phần mềm theo quy định.

* Nâng cao trình độ đào tạo:

+ Trình độ: 100% CBQL, GV, NV có trình độ đạt chuẩn trở lên, trên chuẩn đạt trên 95%, nâng cao số người có trình độ đại học đạt 60% trở lên.

+ Trình độ lý luận chính trị: Khuyến khích CBQL dự nguồn học trung cấp lý luận chính trị.

+ 100% GV được đánh giá chuẩn nghề nghiệp GV mầm non ở mức khá trở lên, loại xuất sắc đạt từ trên 35%.

+ 100% CBQL đánh giá theo chuẩn hiệu trưởng, đạt từ mức Khá trở lên.

+ 100% CB-GV-NV được đánh giá xếp loại công chức từ mức đạt trở lên, không có CB,GV,NV nào vi phạm kỉ luật.

* Công tác XHHGD:

Phấn đấu huy động đạt chỉ tiêu phục vụ cho các phong trào hoạt động của nhà trường trong các năm học bằng nhiều hình thức như vận động các tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm, cha mẹ trẻ... ủng hộ kinh phí, tặng quà cho trẻ trong ngày lễ, hội, tặng đồ dùng thiết bị hoặc cây hoa, cây cảnh...

* Công tác PCGDMN trẻ 5 tuổi:

Duy trì và phấn đấu nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, hằng năm đều được công nhận đơn vị đạt chuẩn PCGDMN cho trẻ 5 tuổi.

* Công tác huy động trẻ đến trường:

Tích cực tuyên truyền vận động trẻ trong độ tuổi đến trường đạt và vượt chỉ tiêu theo từng năm học.

* Chi bộ Đảng, đoàn thể:

+ Phấn đấu kết nạp từ 01-02 Đảng viên/ năm.

+ Đại hội chi bộ Đảng nhiệm kỳ 2018-2020

* GV giỏi:

Cấp trường đạt từ 87 % trở lên, Cấp huyện: có từ 12 giáo viên trở lên, tăng dần hằng năm.

* Tham gia và thực hiện các phong trào, các cuộc vận động:

+ CB-GV-NV và trẻ phấn đấu tham gia 100% các phong trào do các cấp  tổ chức.

+ 100% CB-GV-NV thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động: ATGT, ANTT, PCCN, VSATTP, VSMT,... THTT-HSTC, Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo, Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,...

* Chất lượng chăm sóc - nuôi dưỡng:

+ 100% trẻ được học 2 buổi/ngày theo CTGDMN.

+ Sức khỏe bình thường: 95.0 % trở lên

+ SDD nhẹ cân, SDD thấp còi dưới 4%.

+ 100% trẻ được đánh giá cuối độ tuổi đều đạt tất cả các mục tiêu.

+ 100% được đảm bảo an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích và được chăm sóc sức khỏe theo thông tư liên tịch số 13/2016-TTLT-BYT-BGDĐT.

* Thi đua:

+ Chính quyền: Tập thể lao động tiên tiến.

+ Chi bộ: Trong sạch vững mạnh. 100% ĐV mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Hàng năm có từ 2 ĐV trở lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

+ Công đoàn, Chi đoàn: Vững mạnh xuất sắc.

+ 85% trở lên CB-GV-NV đạt LĐTT

3.3. Giai đoạn 3: Từ năm 2021- 2025

* Cơ sở vật chất:

+ Tham mưu với lãnh đạo địa phương xây dựng hoàn thiện  sân vườn, khu vui chơi cho trẻ tại diểm Nguyễn và chuyển điểm trung tâm về điểm Nguyễn.

+ Mua sắm bổ sung đồ chơi ngoài trời và các trang thiết bị cho các phòng mới xây dựng, quét sơn lại tường ở điểm Hòa Trung.

+ Mua bổ sung thiết bị, đồ chơi theo Thông tư 02 cho các nhóm, lớp.

+ Sửa chữa đường điện , đường ống nước, mua bình lọc nước tinh khiết.

+ Mua sắm bán trú: chiếu, chăn, thảm trải nhà, thùng rác, tủ hấp cơm, tủ sấy bát...

+ Kiểm kê và thanh lý tài sản theo quy định.

+ Cập nhật tài sản vào phần mềm theo quy định.

* Nâng cao trình độ đào tạo:

+ Trình độ: 100% CBQL, GV, NV có trình độ trên chuẩn, nâng cao số người có trình độ đại học đạt 60% trở lên.

+ Trình độ lý luận chính trị: CBQL và CBQL dự nguồn học trung cấp lý luận chính trị.

+ 100% GV được đánh giá chuẩn nghề nghiệp GV mầm non ở mức khá trở lên, loại xuất sắc đạt từ trên 40%.

+ 100% CBQL đánh giá theo chuẩn hiệu trưởng, đạt từ mức Khá trở lên.

+ 100% CB-GV-NV được đánh giá xếp loại công chức từ mức đạt trở lên, trong đó xếp loại khá trở lên đạt từ trên 70%; không có CB,GV,NV nào vi phạm kỉ luật.

* Công tác XHHGD:

Phấn đấu huy động đạt chỉ tiêu phục vụ cho các phong trào hoạt động của nhà trường trong các năm học bằng nhiều hình thức như vận động các tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm, cha mẹ trẻ... ủng hộ kinh phí, tặng quà cho trẻ trong ngày lễ, hội, tặng đồ dùng thiết bị hoặc cây hoa, cây cảnh. Phối hợp với cha mẹ trẻ tổ chức cho trẻ đi tham quan, dã ngoại và thực hành trải nghiệm thực tế, giúp trẻ có kinh nghiệm, kỹ năng sống và có cơ thể phát triển toàn diện cả về thể chất và tinh thần.

* Công tác PCGDMN trẻ 5 tuổi:

Duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí phổ cập giáo dục, hằng năm đều được công nhận đơn vị đạt chuẩn PCGDMN cho trẻ 5 tuổi.

* Công tác huy động trẻ đến trường:

Tích cực tuyên truyền vận động trẻ trong độ tuổi đến trường đạt và vượt chỉ tiêu theo từng năm học.

* Chi bộ Đảng, đoàn thể:

+ Phấn đấu kết nạp từ 01-02 Đảng viên/ năm.

+ Đại hội chi bộ Đảng; Đại hội Công đoàn

* GV giỏi:

Giáo viên giỏi cấp trường đạt từ 85 % trở lên, Cấp huyện: có 12 giáo viên, phấn đấu có giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.

* Tham gia và thực hiện các phong trào, các cuộc vận động:

+ CB-GV-NV và trẻ tham gia 100% các phong trào do các cấp  tổ chức đạt kết quả tốt.

+ 100% CB-GV-NV thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động: ATGT, ANTT, PCCN, VSATTP, VSMT, THTT-HSTC, Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo, Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,...

* Chất lượng chăm sóc - nuôi dưỡng:

+ 100% trẻ được học 2 buổi/ngày theo CTGDMN.

+ Sức khỏe bình thường: 95 % trở lên.

+ SDD nhẹ cân, SDD thấp còi dưới 3%.

+ 100% trẻ được đánh giá cuối độ tuổi đều đạt tất cả các mục tiêu.

+ 100% được đảm bảo an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích và được chăm sóc sức khỏe theo thông tư liên tịch số 13/2016-TTLT-BYT-BGDĐT.

* Thi đua:

+ Chính quyền: Tập thể lao động tiên tiến và lao động xuất sắc.

+ Chi bộ: Trong sạch vững mạnh. 100% ĐV mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Hàng năm có từ 3 ĐV trở lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

+ Công đoàn, Chi đoàn: Vững mạnh xuất sắc.

+ 80% trở lên CB-GV-NV đạt LĐTT

* Công tác kiểm định chất lượng:

Hằng năm duy trì công tác tự đánh giá, đến năm 2025 đề nghị cấp trên đánh giá ngoài lần thứ 3, đạt cấp độ 3 .

*Công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia

Không ngừng nâng cao chất lượng các tiêu chuẩn của trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. Tích cực tham mưu xây dựng, cải tạo cơ sở vật chất tạo môi trường thân thiện, lành mạnh và khai thác sử dụng hiệu quả. Đề nghị cấp trên kiểm tra công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

4. Đối với Hiệu trưởng

Tổ chức triển khai thực hiện chiến lược giáo dục của nhà trường tới từng cán bộ, giáo viên, CNV nhà trường. Thành lập Ban kiểm tra và đánh giá thực hiện chiến lược trong từng năm học.

5. Đối với Phó Hiệu trưởng

Giúp Hiệu trưởng tổ chức triển khai từng công việc cụ thể, đồng thời kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện chiến lược, đề xuất những giải pháp để thực hiện.

6. Đối với các Tổ trưởng (tổ Văn phòng, tổ chuyên môn)

Tổ chức thực hiện kế hoạch trong tổ; kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch chiến lược của các thành viên. Tìm hiểu nguyên nhân, đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.

7. Đối với cá nhân cán bộ, giáo viên, nhân viên

Căn cứ kế hoạch chiến lược, kế hoạch năm học của nhà trường để xây dựng kế hoạch công tác cá nhân theo từng năm học. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch theo từng học kỳ, năm học. Đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.

8. Đối với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của từng tổ chức xây dựng kế hoạch, chương trình hành động sát với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong kế hoạch này.

VII. Kết luận

     Kế hoạch chiến lược của Trường Mầm Non Quang Trung, cơ bản đã xác định được những mục tiêu cụ thể, các biện pháp dài hạn mà tập thể sư phạm nhà trường thể hiện rõ tâm tư, nguyện vọng, nhằm nêu cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của Đảng và nhà nước. Rất mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Lãnh đạo Ngành cũng như cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương để Đơn vị thực hiện lộ trình đúng kế hoạch và hiệu quả nhất.

 

Nơi nhận:    

- Phòng GD&ĐT (b/c) ;               

- Đảng uỷ - UBND phường (b/c);

- Lưu VT. 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Lại Thị Điểm

 

 

 

 

Các tin khác