Thông tin

Liên kết web

Tin tức Tin tức/(Trường MN Quang Trung)/Tin tức - Sự kiện/

ĐOÀN NGÂN HÀNG THẾ GIỚI KIỂM TRA HIỆU QUẢ SỬ DỤNG CÔNG TRÌNH

ĐOÀN NGÂN HÀNG THẾ GIỚI KIỂM TRA HIỆU QUẢ SỬ DỤNG CÔNG TRÌNH

TRƯỜNG MN QUANG TRUNG

          Một số hình ảnh:

Đồng chí: Lại Thị Điểm-BTCB-Hiệu trưởng nhà trường trả lời phỏng vấn của đoàn Ngân hàng thế giới về hiệu quả quá trình sử dụng công trình trường MN Quang Trung sau khi đi vào sử dụng từ năm học 2014-2015 đến nay (30/5/2018)