Thông tin

Liên kết web

Tin tức Tin tức/(Trường MN Quang Trung)/Tin tức - Sự kiện/

HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH

Được sự nhất trí của phòng giáo dục Thành phố Phủ Lý, UBND phường Quang  Trung. Ngày 20/10/2019 trường mầm non Quang Trung Đã triển khai họp phụ huynh học sinh nhằm trao đổi , bàn bạc và đi đến thống nhất cách dạy con. Nhà trường đã đề ra phương hướng và nhiệm vụ của năm học mới, nâng cao kiến thức cho cô, phụ huynh đã phối hợp cùng nhà trường qua tâm và đầu tư về cơ sở cũng như về vật chất và tinh thần đưa chất lượng dạy và học để hòa nhịp với xu thế mới.