Thông tin

Liên kết web

Tin tức Tin tức/(Trường MN Quang Trung)/Mầm non/

Hội nghị cán bộ công chức viên chức

Được sự nhất trí của Phòng GDDT Thành Phố Phủ Lý, ngày 18/10/2019. Trường MN Quang Trung Đã tổ chức hội nghị các bộ công chức viên chức năm học 2019-2020 nhằm đánh giá công tác xây dựng và phát triển nhà trường. tại hội nghị đồng chí Cao Văn Dũng PCT UBND cũng đánh giá cao các hoạt động của nhà trường. Hội Nghị đã thành công tốt đẹp dưới suwl chỉ đạo của đchi hiệu trường và ký bản cam kết với chủ tịch công đoàn và đề ra phương hướng nhiệm vụ của năm học tiếp theo.