Tin tức Tin tức/(Trường MN Quang Trung)/Tin tức - Sự kiện/

HƯỞNG ỨNG THÁNG VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

HƯỞNG ỨNG THÁNG VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

Thực hiện tốt chỉ thị số 13/CT-TTG ngày 19/5/2016

Chỉ thị số 4316/CT-BGĐT ngày 12/10/2018 của bộ trưởng bộ GDĐT về việc tăng cường công tác đảm bảo ATTP trong các cơ sở GD. Trường MN Quang trung đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, cha mẹ trẻ về việc đảm bảo vệ sinh ATTP, phòng và chống ngộ độc thực phẩm.Vấn đề ATVSTP đang báo động trong toàn XH. Do đó, việc kiểm soát thực phẩm thực phẩm đầu vào là 1 cách tận tâm và trách nhiệm và đặc biệt là có sự giám sát chặt chẽ của BGH nhà trường, bậc cha mẹ, giáo viên nấu bếp.

Đây là một số hình ảnh trong quy trình chế biến, giao nhận thực phẩm tại bếp ăn :

Quá trình lưu mẫu thức ăn của trẻ