Tổ chức
Các phòng ban

  • Địa chỉ: Trường MN Quang Trung
  • Email: mnquangtrung@phuly.edu.vn
  • Điện thoại: 01272729181
TT Thông tin
1
Họ tên: Lại Thị Điểm
Vị trí: Hiệu trưởng
Email: mnquangtrung@phuly.edu.vn
Điện thoại: 01272729181

Video


Vũ điệu rửa tay
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
dieu nhay rua tay vui nhon