Tổ chức

  • Ban lãnh đạo nhà trường gồm: 02 đồng chí. Đồng chí Hiệu trưởng công tác trong ngành giáo dục 35 năm. Đồng chí Phó hiệu trưởng công tác trong ngành giáo dục 18 năm.
  • Địa chỉ: Trường MN Quang Trung
  • Email: mnquangtrung@phuly.edu.vn
  • Điện thoại: 01272729181
TT Thông tin
1
Họ tên: Lại Thị Điểm
Vị trí: Hiệu trưởng
Email: mnquangtrung@phuly.edu.vn
Điện thoại: 01272729181
2
Họ tên: Nguyễn Thị Huyền
Vị trí: Phó Hiệu trưởng
Email: nguyenthihuyen.mnqt@phuly.edu.vn
Điện thoại: 0943605232

Video


Vũ điệu rửa tay
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
dieu nhay rua tay vui nhon