Tin tức Tin tức/(Trường Mầm non Tân Sơn)/giáo dục kỹ năng sống/

hoạt động chào mừng ngày nhà giáo việt nam

Tới dự có các vị đại biểu chính quyền địa phương và toàn thể giáo viên học sinh