Phòng ban trực thuộc

  • Hội đồng sư phạm nhà trường là một tập thể đoàn kết, thống nhất. Luôn chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các quy định quy chế của ngành. Luôn luôn đi đầu gương mẫu là ban giám hiệu trường, các tổ chuyên môn....tất cả vì mục tiêu chăm sóc giáo dục trẻ....
  • Địa chỉ: Xã Tân Sơn - Huyện Kim Bảng- Tỉnh Hà Nam
  • Email: mntansonkb@gmail.com
  • Điện thoại: 03513527101
TT Thông tin
1
Họ tên: Nguyễn Thị Hồng Liên
Vị trí: Hiệu trưởng
Email: mntansonkb@gmail.com
Điện thoại: 01686427696
2
Họ tên: Phan Thị Anh
Vị trí: phó hiệu trưởng
Email: mntansonkb@gmail.com
Điện thoại: 0987400458
3
Họ tên: Nguyễn Thị Ngát
Vị trí: phó hiệu trưởng
Email: mntansonkb@gmail.com
Điện thoại: 01657156509
4
Họ tên: Nguyễn Thị Liêm
Vị trí: Tổ trưởng chuyên môn khối mẫu giáo
Email: liemthanh2006@gmail.com
Điện thoại: 01696770288
5
Họ tên: Nguyễn Thị Lựu
Vị trí: Tổ trưởng chuyên môn tổ nhà trẻ
Email: mntansonkb@gmail.com
Điện thoại: 0973125861
6
Họ tên: Phan Thị Dung
Vị trí: Tổ trưởng tổ nuôi dưỡng
Email: mntansonkb@gmail.com
Điện thoại: 0989753329