Thông tin

Liên kết web

Tin tức Tin tức/(Trường MN Thanh Châu)/Tin tức - Sự kiện/

Bài viết số 1- Tháng 12/ 2019

TRƯỜNG MẦM NON THANH CHÂU

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHĂM SÓC GIÁO DỤC TOÀN DIỆN

        Năm học 2019 - 2020 tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường tiếp tục giữ vững và phát huy kết quả đã đạt được, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.            Nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục toàn diện để chuẩn bị cho tổng kết 05 năm triển khai, thực hiện chuyên đề nhà trường đã mua sắm, tu sửa cơ sở vật chất, mua sắm bổ sung trang thiết, đồ dùng đồ chơi, học liệu cho các nhóm lớp phục vụ cho việc chăm sóc giáo dục; tăng cường trồng và cải tạo bồn hoa, chậu cảnh, vườn rau để tạo môi trường xanh, sạch, đẹp, gần gũi và thân thiện .

         Nhà trường  đã chỉ đạo 100% các nhóm lớp thường xuyên vệ sinh trong, ngoài lớp học sạch sẽ, vệ sinh đồ dùng đồ chơi, tổ chức các hoạt động theo đúng kế hoạch và theo đúng lịch sinh hoạt, giờ nào việc ấy. Thực hiện nghiêm túc chương trình GDMN , tổ chức thực hiện lồng ghép có hiệu quả các nội dung giáo dục : Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Giáo dục an toàn giao thông; giáo dục bảo vệ môi trường …..vào chương trình GDMN. Trang trí đúng chủ đề khoa học, sáng tạo và theo chuyên đề: “ Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”.

        Sau đây là một số hình ảnh của hoạt động: