Tin tức Tin tức/(Trường MN Thanh Châu)/Tin tức - Sự kiện/

Bài viết số 1 - Tháng 12/ 2017

v

BÀI VIẾT SỐ 1 - THÁNG 12 / 2017

TRƯỜNG MẦM NON THANH CHÂU

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHĂM SÓC GIÁO DỤC TOÀN DIỆN

        Năm học  2017 - 2018 nhà trường luôn luôn nhận được sự quan tâm  của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương  và sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo  Phòng Giáo Dục phố Phủ Lý. Trong năm học này, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường tiếp tục giữ vững và phát huy kết quả đã đạt được, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ cấp trên giao cho. Nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục toàn diện, nhà trường đã mua sắm, tu sửa cơ sở vật chất, mua sắm bổ sung trang thiết, đồ dùng đồ chơi, học liệu cho các nhóm lớp phục vụ cho việc chăm sóc giáo dục .

         Nhà trường  đã chỉ đạo 100% các nhóm lớp thường xuyên vệ sinh trong, ngoài lớp học sạch sẽ, vệ sinh đồ dùng đồ chơi, tổ chức các hoạt động theo đúng kế hoạch và theo đúng lịch sinh hoạt, giờ nào việc ấy. Thực hiện nghiêm túc chương trình GDMN sau chỉnh sửa, tổ chức thực hiện lồng ghép có hiệu quả các nội dung giáo dục an toàn giao thông, giáo dục bảo vệ môi trường, giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, giáo dục bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo, giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng chống thảm họa thiên tai vào chương trình GDMN.Trang trí đúng chủ đề khoa học, sáng tạo, 100% các lớp đều trang trí lớp học theo chuyên đề: “ Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” điển hình như lớp A5 cô Tuyết, lớp  B4 cô Hường, lớp B3 cô Hương; lớp A2 cô Hoa….

        Sau đây là một số hình ảnh: