Thông tin

Liên kết web

Tin tức Tin tức/(Trường MN Thanh Châu)/Tin tức - Sự kiện/

Bài viết số 2 - Tháng 3/2019

NHÀ TRƯỜNG  NÂNG CAO THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ

“XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM”

         

          Năm học 2018 - 2019 nhà trường tiếp tục thực hiện có hiệu quả chuyên đề : “ Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” nhằm tăng cường nâng cao nhận thức và năng lực của giáo viên, tạo điều kiện cho giáo viên được thể hiện, trao đổi kinh nghiệm, khai thác sử dụng có hiệu quả phương tiện, đồ dùng đồ chơi, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tổ chức các hoạt động cho trẻ. Tận dụng nguyên vật liệu sẵn có ở địa phương tích cực làm đồ dùng đồ chơi nhằm đẩy mạnh việc xây dựng và tổ chức hoạt động để trẻ được “ chơi mà học, học bằng chơi” được trải nghiệm khám phá phát huy tính tích cực chủ động, sáng tạo trẻ.

           Các cô đã phối hợp với các bậc phụ huynh thu gom nguyên vật liệu như: vỏ hộp sữa, vỏ chai nước ngọt, loong bia, vải vụn….. tích cực làm đồ dùng đồ chơi, trang trí môi trường giáo dục trong và ngoài lớp học  tạo môi trường gần gũi và thân thiện.

         Sau đây là một số hình ảnh của hoạt động: