Thông tin

Liên kết web

Bài viết số 2 - Tháng 3/2020

CHI ĐOÀN TRƯỜNG MẦM NON THANH CHÂU TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN 26/03

Xem thêm ...
Bài viết số 1 - Tháng 3/2020

CHI ĐOÀN TRƯỜNG MẦM NON CÙNG ĐOÀN THANH NIÊN PHƯỜNG THANH CHÂU CHUNG TAY PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - 19

Xem thêm ...
Bài viết số 2 - Tháng 2/2020

NHÀ TRƯỜNG TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID - 19

Xem thêm ...
Bài viết số 1 - Tháng 2/2020

NHÀ TRƯỜNG TỔ CHỨC TỔNG VỆ SINH MÔI TRƯỜNG PHÒNG CHỐNG DỊCH CORONA

Xem thêm ...
Bài viết số 2 - Tháng 1/2020

NHÀ TRƯỜNG TỔ CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO XUÂN CANH TÝ 2020

Xem thêm ...
Bài viết số 1 - Tháng 1/2020

TRƯỜNG MẦM NON THANH CHÂU TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2020 - 2023

Xem thêm ...
Bài viết số 2 - Tháng 12/2019

BÀI VIẾT VỀ GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN

Xem thêm ...
Bài viết số 1- Tháng 12/ 2019

TRƯỜNG MẦM NON THANH CHÂU NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHĂM SÓC GIÁO DỤC TOÀN DIỆN

Xem thêm ...
Bài viết số 2 - Tháng 11/2019

TỔ CHỨC KÝ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

Xem thêm ...
Bài viết số 1 - Tháng 11/2019

NHÀ TRƯỜNG TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

Xem thêm ...