Bài viết số 2 - Tháng 9/2018

TRƯỜNG MẦM NON THANH CHÂU TỔ CHỨC VUI TẾT TRUNG THU CHO CÁC CHÁU

Xem thêm ...
Bài viết số 1 - Tháng 9/2018

TRƯỜNG MẦM NON THANH CHÂU TỔ CHỨC KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018 - 2019

Xem thêm ...
Bài viết số 2 - Tháng 8/ 2018

CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NHÀ TRƯỜNG THAM DỰ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN HÈ 2018

Xem thêm ...
Bài viết số 1 - Tháng 8/ 2018

TRƯỜNG MẦM NON THANH CHÂU CHÀO ĐÓN NĂM HỌC MỚI 2018 - 2019

Xem thêm ...
Tin bài số 1 - Tháng 5 / 2018

TRƯỜNG MẦM NON THANH CHÂU TỔ CHỨC HỘI THI: ' BÉ KHÉO TAY VÀ TRIỂN LÃM TRANH'' Năm học 2017 - 2018

Xem thêm ...
Tin bài số 2 - Tháng 4 / 2018

TRƯỜNG MẦM NON THANH CHÂU TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT ĐOÀN SINH VIÊN THỰC TẬP

Xem thêm ...
Tin bài số 1 - Tháng 4/2018

TRƯỜNG MẦM NON THANH CHÂU TỔ CHỨC THAM QUAN DÃ NGOẠI CHO CÁC CHÁU KHỐI 5 TUỔI

Xem thêm ...
Bài viết số 2 - Tháng 3/ 2018

TRƯỜNG MẦM NON THANH CHÂU TỔ CHỨC KỶ NIỆM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3

Xem thêm ...
Bài viết số 01 - Tháng 03/ 2018

TRƯỜNG MẦM NON THANH CHÂU TỔ CHỨC THAO GIẢNG MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG

Xem thêm ...
Bài viết số 02 - Tháng 02/ 2018

TRƯỜNG MẦM NON THANH CHÂU TỔ CHỨC BUỔI GẶP MẶT ĐOÀN SINH VIÊN VỀ THỰC TẬP

Xem thêm ...