Bài viết số 2 - Tháng 11/2017

TRƯỜNG MẦM NON THANH CHÂU TỔ CHỨC KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

Xem thêm ...
Bài viết số 1 - Tháng 11/2017

TRƯỜNG MẦM NON THANH CHÂU THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

Xem thêm ...
Bài viết số 2 - Tháng 10

TRƯỜNG MẦM NON THANH CHÂU TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC

Xem thêm ...
Bài số 1 - Tháng 10

Trường mầm non Thanh Châu tổ chức Vui Tết trung thu

Xem thêm ...
Bài số 1- Tháng 9/2017

TRƯỜNG MẦM NON THANH CHÂU TỔ CHỨC KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI

Xem thêm ...
TIN BÀI SỐ 1 THÁNG 05 NĂM 2017

HỘI THI BÉ KHÉO TAY VÀ TRIỂN LÃM TRANH

Xem thêm ...
Tin bài số 1 tháng 4 năm 2017

TRƯỜNG MẦM NON THANH CHÂU ĐƯỢC BỔ NHIỆM THÊM PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Xem thêm ...
TIN BÀI SỐ 02 THÁNG 3/2017

TRƯỜNG MẦM NON THANH CHÂU TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN

Xem thêm ...
TIN BÀI SỐ 01 THÁNG 3 NĂM 2017

TIN BÀI SỐ 01 THÁNG 3 NĂM 2017

Xem thêm ...
TIN BÀI SỐ 2 THÁNG 2 NĂM 2017

TIN BÀI SỐ 2 THÁNG 2 NĂM 2017

Xem thêm ...