Tin bài số 1 - Tháng 5 / 2018

TRƯỜNG MẦM NON THANH CHÂU TỔ CHỨC HỘI THI: ' BÉ KHÉO TAY VÀ TRIỂN LÃM TRANH'' Năm học 2017 - 2018

Xem thêm ...
Tin bài số 2 - Tháng 4 / 2018

TRƯỜNG MẦM NON THANH CHÂU TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT ĐOÀN SINH VIÊN THỰC TẬP

Xem thêm ...
Tin bài số 1 - Tháng 4/2018

TRƯỜNG MẦM NON THANH CHÂU TỔ CHỨC THAM QUAN DÃ NGOẠI CHO CÁC CHÁU KHỐI 5 TUỔI

Xem thêm ...
Bài viết số 2 - Tháng 3/ 2018

TRƯỜNG MẦM NON THANH CHÂU TỔ CHỨC KỶ NIỆM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3

Xem thêm ...
Bài viết số 01 - Tháng 03/ 2018

TRƯỜNG MẦM NON THANH CHÂU TỔ CHỨC THAO GIẢNG MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG

Xem thêm ...
Bài viết số 02 - Tháng 02/ 2018

TRƯỜNG MẦM NON THANH CHÂU TỔ CHỨC BUỔI GẶP MẶT ĐOÀN SINH VIÊN VỀ THỰC TẬP

Xem thêm ...
Bài viết số 1 - Tháng 02/2018

TRƯỜNG MẦM NON THANH CHÂU TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG ĐÓN TẾT NGUYÊN ĐÁN MẬU TUẤT 2018

Xem thêm ...
Bài viết số 2 - Tháng 1/2018

TRƯỜNG MẦM NON THANH CHÂU TỔ CHỨC CUỘC THI XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM NĂM HỌC 2017 - 2018

Xem thêm ...
Bài viết số 1 - tháng 1/2018

TRƯỜNG MẦM NON THANH CHÂU TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2018 - 2020

Xem thêm ...
Bài viết số 1 - Tháng 12/ 2017

TRƯỜNG MẦM NON THANH CHÂU NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHĂM SÓC GIÁO DỤC

Xem thêm ...