Thông tin

Liên kết web

Bài viết số 2 - Tháng 1/2020

NHÀ TRƯỜNG TỔ CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO XUÂN CANH TÝ 2020

Xem thêm ...
Bài viết số 1 - Tháng 1/2020

TRƯỜNG MẦM NON THANH CHÂU TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2020 - 2023

Xem thêm ...
Bài viết số 2 - Tháng 12/2019

BÀI VIẾT VỀ GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN

Xem thêm ...
Bài viết số 1- Tháng 12/ 2019

TRƯỜNG MẦM NON THANH CHÂU NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHĂM SÓC GIÁO DỤC TOÀN DIỆN

Xem thêm ...
Bài viết số 2 - Tháng 11/2019

TỔ CHỨC KÝ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

Xem thêm ...
Bài viết số 1 - Tháng 11/2019

NHÀ TRƯỜNG TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

Xem thêm ...
Bài viết số 2 - Tháng 10/2019

TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG

Xem thêm ...
Bài viết số 1 - Tháng 10/2019

TRƯỜNG MẦM NON THANH CHÂU TỔ CHỨC HỘI NGHI CÁN BỘ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC

Xem thêm ...
Bài viết số 2 - Tháng 9/2019

TRƯỜNG MẦM NON THANH CHÂU TỔ CHỨC 'VUI TẾT TRUNG THU'' CHO CÁC CHÁU

Xem thêm ...
Bài viết số 1/Tháng 9 - 2019

TRƯỜNG MẦM NON THANH CHÂU TỔ CHỨC 'NGÀY HỘI ĐẾN TRƯỜNG CỦA BÉ' NĂM HỌC 2019 - 2020

Xem thêm ...