Bài viết số 2 - Tháng 11/2018

Trường mầm non Thanh Châu tổ chức kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

Xem thêm ...
Bài viết số 1- Tháng 11 / 2018

Trường mầm non Thanh Châu thi đua lập thành tích chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

Xem thêm ...
Bài viết số 2 - Tháng 10/2018

NHÀ TRƯỜNG TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN MÔN

Xem thêm ...
Bài viết số 1 - Tháng10/2018

TRƯỜNG MẦM NON THANH CHÂU TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ - CÔNG CHỨC - VIÊN CHỨC

Xem thêm ...
Bài viết số 2 - Tháng 9/2018

TRƯỜNG MẦM NON THANH CHÂU TỔ CHỨC VUI TẾT TRUNG THU CHO CÁC CHÁU

Xem thêm ...
Bài viết số 1 - Tháng 9/2018

TRƯỜNG MẦM NON THANH CHÂU TỔ CHỨC KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018 - 2019

Xem thêm ...
Bài viết số 2 - Tháng 8/ 2018

CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NHÀ TRƯỜNG THAM DỰ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN HÈ 2018

Xem thêm ...
Bài viết số 1 - Tháng 8/ 2018

TRƯỜNG MẦM NON THANH CHÂU CHÀO ĐÓN NĂM HỌC MỚI 2018 - 2019

Xem thêm ...
Tin bài số 1 - Tháng 5 / 2018

TRƯỜNG MẦM NON THANH CHÂU TỔ CHỨC HỘI THI: ' BÉ KHÉO TAY VÀ TRIỂN LÃM TRANH'' Năm học 2017 - 2018

Xem thêm ...
Tin bài số 2 - Tháng 4 / 2018

TRƯỜNG MẦM NON THANH CHÂU TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT ĐOÀN SINH VIÊN THỰC TẬP

Xem thêm ...