Liên kết web

Bài viết số 1 - Tháng 10/2019

22/02/2020

Bài viết số 2 - Tháng 2/2020

NHÀ TRƯỜNG TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID - 19
Xem tiếp

20/02/2020

Bài viết số 1 - Tháng 2/2020

NHÀ TRƯỜNG TỔ CHỨC TỔNG VỆ SINH MÔI TRƯỜNG PHÒNG CHỐNG DỊCH CORONA
Xem tiếp

19/01/2020

Bài viết số 2 - Tháng 1/2020

NHÀ TRƯỜNG TỔ CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO XUÂN CANH TÝ 2020
Xem tiếp

12/01/2020

Bài viết số 1 - Tháng 1/2020

TRƯỜNG MẦM NON THANH CHÂU TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2020 - 2023
Xem tiếp

25/12/2019

Bài viết số 2 - Tháng 12/2019

BÀI VIẾT VỀ GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN
Xem tiếp

20/12/2019

Bài viết số 1- Tháng 12/ 2019

TRƯỜNG MẦM NON THANH CHÂU NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHĂM SÓC GIÁO DỤC TOÀN DIỆN
Xem tiếp

20/11/2019

Bài viết số 2 - Tháng 11/2019

TỔ CHỨC KÝ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11
Xem tiếp

18/11/2019

Bài viết số 1 - Tháng 11/2019

NHÀ TRƯỜNG TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11
Xem tiếp

31/10/2019

Bài viết số 2 - Tháng 10/2019

TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG
Xem tiếp

22/10/2019

Bài viết số 1 - Tháng 10/2019

TRƯỜNG MẦM NON THANH CHÂU TỔ CHỨC HỘI NGHI CÁN BỘ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC
Xem tiếp

Video

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
buoc nhay rua tay
Ngày hội khai trường