Liên kết web

Bài viết số 01 - Tháng 03/ 2018

25/09/2018

Bài viết số 2 - Tháng 9/2018

TRƯỜNG MẦM NON THANH CHÂU TỔ CHỨC VUI TẾT TRUNG THU CHO CÁC CHÁU
Xem tiếp

10/09/2018

Bài viết số 1 - Tháng 9/2018

TRƯỜNG MẦM NON THANH CHÂU TỔ CHỨC KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018 - 2019
Xem tiếp

19/08/2018

Bài viết số 2 - Tháng 8/ 2018

CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NHÀ TRƯỜNG THAM DỰ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN HÈ 2018
Xem tiếp

10/08/2018

Bài viết số 1 - Tháng 8/ 2018

TRƯỜNG MẦM NON THANH CHÂU CHÀO ĐÓN NĂM HỌC MỚI 2018 - 2019
Xem tiếp

15/05/2018

Tin bài số 1 - Tháng 5 / 2018

TRƯỜNG MẦM NON THANH CHÂU TỔ CHỨC HỘI THI: ' BÉ KHÉO TAY VÀ TRIỂN LÃM TRANH'' Năm học 2017 - 2018
Xem tiếp

26/04/2018

Tin bài số 2 - Tháng 4 / 2018

TRƯỜNG MẦM NON THANH CHÂU TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT ĐOÀN SINH VIÊN THỰC TẬP
Xem tiếp

26/04/2018

Tin bài số 01- Tháng 4/ 2018

TRƯỜNG MẦM NON THANH CHÂU TỔ CHỨC THAM QUAN DA NGOẠI CHO CÁC CHAU KHỐI 5 TUỔI
Xem tiếp

26/04/2018

Tin bài số 1 - Tháng 4/2018

TRƯỜNG MẦM NON THANH CHÂU TỔ CHỨC THAM QUAN DÃ NGOẠI CHO CÁC CHÁU KHỐI 5 TUỔI
Xem tiếp

13/03/2018

Bài viết số 2 - Tháng 3/ 2018

TRƯỜNG MẦM NON THANH CHÂU TỔ CHỨC KỶ NIỆM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3
Xem tiếp

06/03/2018

Bài viết số 01 - Tháng 03/ 2018

TRƯỜNG MẦM NON THANH CHÂU TỔ CHỨC THAO GIẢNG MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG
Xem tiếp

Video

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
buoc nhay rua tay
Ngày hội khai trường