Liên kết web

Bài viết số 2 - Tháng 8/ 2018

22/01/2019

Bài viết số 1 - Tháng 01/2019

CÁC CHÁU TRƯỜNG MẦM NON THANH CHÂU ĐƯỢC KHÁM SỨC KHỎE
Xem tiếp

24/12/2018

Bài viết số 2 - Tháng 12/2018

TRƯỜNG MẦM NON THANH CHÂU THAM DỰ HỘI NGHỊ TẬP HUẤN BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
Xem tiếp

22/12/2018

Bài viết số 1 - Tháng 12/2018

TRƯỜNG MẦM NON THANH CHÂU THAM DỰ HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP THÀNH PHỐ
Xem tiếp

26/11/2018

Bài viết số 2 - Tháng 11/2018

Trường mầm non Thanh Châu tổ chức kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
Xem tiếp

15/11/2018

Bài viết số 1- Tháng 11 / 2018

Trường mầm non Thanh Châu thi đua lập thành tích chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
Xem tiếp

27/10/2018

Bài viết số 2 - Tháng 10/2018

NHÀ TRƯỜNG TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN MÔN
Xem tiếp

15/10/2018

Bài viết số 1 - Tháng10/2018

TRƯỜNG MẦM NON THANH CHÂU TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ - CÔNG CHỨC - VIÊN CHỨC
Xem tiếp

25/09/2018

Bài viết số 2 - Tháng 9/2018

TRƯỜNG MẦM NON THANH CHÂU TỔ CHỨC VUI TẾT TRUNG THU CHO CÁC CHÁU
Xem tiếp

10/09/2018

Bài viết số 1 - Tháng 9/2018

TRƯỜNG MẦM NON THANH CHÂU TỔ CHỨC KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018 - 2019
Xem tiếp

19/08/2018

Bài viết số 2 - Tháng 8/ 2018

CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NHÀ TRƯỜNG THAM DỰ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN HÈ 2018
Xem tiếp

Video

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
buoc nhay rua tay
Ngày hội khai trường