Liên kết web

Bài viết số 1 - Tháng 4/2019

20/12/2019

Bài viết số 1- Tháng 12/ 2019

TRƯỜNG MẦM NON THANH CHÂU NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHĂM SÓC GIÁO DỤC TOÀN DIỆN
Xem tiếp

20/11/2019

Bài viết số 2 - Tháng 11/2019

TỔ CHỨC KÝ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11
Xem tiếp

18/11/2019

Bài viết số 1 - Tháng 11/2019

NHÀ TRƯỜNG TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11
Xem tiếp

31/10/2019

Bài viết số 2 - Tháng 10/2019

TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG
Xem tiếp

22/10/2019

Bài viết số 1 - Tháng 10/2019

TRƯỜNG MẦM NON THANH CHÂU TỔ CHỨC HỘI NGHI CÁN BỘ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC
Xem tiếp

21/09/2019

Bài viết số 2 - Tháng 9/2019

TRƯỜNG MẦM NON THANH CHÂU TỔ CHỨC 'VUI TẾT TRUNG THU'' CHO CÁC CHÁU
Xem tiếp

19/09/2019

Bài viết số 1/Tháng 9 - 2019

TRƯỜNG MẦM NON THANH CHÂU TỔ CHỨC 'NGÀY HỘI ĐẾN TRƯỜNG CỦA BÉ' NĂM HỌC 2019 - 2020
Xem tiếp

20/05/2019

Bài viết số 1 - Tháng 5/2019

TẬP LUYỆN VĂN NGHỆ CHO TỔNG KẾT NĂM HỌC
Xem tiếp

20/04/2019

Bài viết số 2 - Tháng 4/2019

TRƯỜNG MẦM NON THANH CHÂU TỔNG KẾT ĐOÀN SINH VIÊN THỰC TẬP
Xem tiếp

14/04/2019

Bài viết số 1 - Tháng 4/2019

TRƯỜNG MẦM NON THANH CHÂU TỔ CHỨC CHO CÁC CHÁU KHỐI 5 TUỔI ĐI THAM QUAN DÃ NGOẠI
Xem tiếp

Video

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
buoc nhay rua tay
Ngày hội khai trường