Tổ chức

  • Lãnh đạo trường MN Thanh Châu gồm 3 đồng chí,đồng chí: Vũ Thị Mỳ - Hiệu trưởng và 2 đồng chí hiệu phó: đ/c Đào Thị Bích Hạnh và đ/c Nguyễn Thị Hiền. Cả 3 đồng chí đều có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực quản lý, có trình độ đại học và bằng trung cấp lý luận chính trị.
  • Địa chỉ: Trường mầm non Thanh Châu
  • Email: mnthanhchau@phuly.edu.vn
  • Điện thoại: 02263850842
TT Thông tin

Video

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
buoc nhay rua tay
Ngày hội khai trường