Tin tức Tin tức/(Trường MN Thanh Hương)/Thi đua - Khen thưởng/

Danh sách giáo viên giỏi cấp trường năm học 2015-2016

PHÒNG GD-ĐT THANH LIÊM

TRƯỜNG MẦM NON XÃ THANH HƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

DANH SÁCH

KHEN THƯỞNG GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG

Năm học 2015 – 2016

(Kèm theo Quyết định số 95/QĐ-MN ngày 29/10/2015 )

 

TT

Họ và tên giáo viên

Số khen thưởng

Ghi chú

 
 

1

Phạm Thị Đào

01

 

 

2

Cao Thị Tuyết

02

 

 

3

Lê Thị Thanh Thủy

03

 

 

4

Nguyễn Thị Ngoan

04

 

 

5

Phạm Thị Lụa

05

 

 

6

Lê Thị Thanh Huyền

06

 

 

7

Nguyễn Quỳnh Như

07

 

 

8

Trần Thị Huệ

08

 

 

9

Trần Thị Huyền

09

 

 

10

Nguyễn Thị Duyên

10

 

 

11

Vũ Thị Vân

11

 

 

12

Nguyễn Thị Dung

12

 

 

13

Vũ Thị Minh Thu

13

 

 

14

Nguyễn Thị Huyền

14

 

 

15

Dương Thị Cúc

15

 

 

16

Trần Thị Na

16

 

 

17

Lương Thị Hiền

17

 

 

 

 

Thanh Hương, ngày  29  tháng 10 năm 2015

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Phạm Thị Thúy Hiền

 

 

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm