Tin tức Tin tức/(Trường MN Thanh Lưu)/Tin hoạt động nhà trường/

[MN THANH LƯU- TL] KỶ NIỆM 20-11

CĐGD HUYỆN THANH LIÊM

CĐ TRƯỜNG MN THANH LƯU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

 

Thanh lưu ngày 25 tháng11 năm 2016

 

BÁO CÁO

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

 
 

 

 

Kính gửi: Ban thường vụ công đoàn giáo dục huyện thanh liêm.

Thực hiện công văn số 29/CĐGD của Công đoàn giáo dục huyện Thanh Liêm ngày 02 tháng 11 năm 2015.

Công đoàn trường mầm non Thanh  Lưu xin báo cáo với công đoàn giáo dục huyện Thanh Liêm về việc triển khai tổ chức các hoạt động kỉ niệm 33  năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (20/11/1982-20/11/2017) với những nội dung như sau:

I. PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ VÀ NGÀY QUỐC TẾ HẠNH PHÚC

- 100% giáo viên thực hiện tốt công tác chăm sóc giáo dục trẻ trong tuần với những giờ dạy khá, giỏi.

- Tổ chức hội thi đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho hoạt động học và hoạt động vui chơi của trẻ.

- Chuẩn bị các tiết mục văn nghệ chào mừng.

II. TỔ CHỨC LỄ KỈ NIỆM NGÀY 20/11

- Thời gian: 8h ngày 20/11/2016

- Thành phần:  32/32 đ/c CĐV trong công đoàn cùng 12 đ/c nhân viên nuôi dưỡng

* Tiến trình buổi lễ kỉ niệm.

1. Chương trình văn nghệ chào mừng: Các tiết mục hát; làm thơ; đóng hài kịch.

2. Đồng chí: Trịnh Thị Hải Yến– Hiệu Trưởng đọc diễn văn kỉ niệm.

3. Các ý kiến phát biểu cảm tưởng.

- Đ/c Phạm Thị Huế phát biểu cảm tưởng về ngày Nhà giáo Việt Nam

4. Đồng chí: Trịnh Thị Hải Yến –  Hiệu Trưởng nhà trường tổng kết phong trào thi đua và trao phần thưởng cho các đồng chí có thành tích cao trong năm học 2016-2017

III. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Qua buổi lễ kỉ niệm cho thấy: Tất cả các CĐV đều phấn khởi và nhận thấy vai trò, trách nhiệm của người giáo viên trong giai đoạn mới: Giai đoạn “Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước”

Việc tổ chức kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam là hình thức nâng cao nhận thức chính trị, các phong trào thi đua thiết thực và cũng để chị em có dịp nhìn nhận lại mình, phát huy truyền thống và phẩm chất tốt đẹp tinh thần trách nhiệm, ý thức nghề nghiệp của nhà giáo.

Trên đây là báo cáo các hoạt động kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 của ban chấp hành công đoàn trường mầm non Thanh Lưu.

Kính mong công đoàn cấp trên tạo điều kiện giúp đỡ chúng tôi khắc phục những mặt còn tồn tại để công đoàn trường ngày càng vững mạnh hơn.

          Xin trân trọng cảm ơn!

 

 

 

Nơi nhận:

- CĐGD huyện Thanh Liêm ( để b/c);

- Lưu: CĐ MN Thanh Lưu

TM.BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

CHỦ TỊCH

 

ĐỖ THỊ THÚY

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm