Tin tức Tin tức/(Trường MN Thanh Nghị)/Tin tức - Sự kiện/

Thông báo tuyển sinh

SỞ GD&ĐT HÀ NAM

TRUNG TÂM GDTX-HN HÀ NAM

 

 

Số: 132/TBTS-GDTX.HN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    

                    Hà Nam, ngày 25 tháng 11 năm  2015  

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

 

 

Kính gửi:

        - Ông (bà) Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện (thành phố);

       - Ông (bà) Hiệu trưởng các trường Mầm non trong toàn tỉnh.

 

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh và liên kết đào tạo năm 2015, Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp (GDTX-HN) tỉnh Hà Nam xin thông báo:

1. Ngày 19 và ngày 20 tháng 12 năm 2015 Trung tâm GDTX-HN tỉnh Hà Nam phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 tổ chức thi tuyển sinh hai lớp liên thông từ Cao đẳng lên Đại học ngành Giáo dục Mầm non (một lớp đặt tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Duy Tiên; một lớp đặt tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Lục). Để đảm bảo chất lượng thi đầu vào, nhà trường tổ chức cho sinh viên ôn tập ba môn dự thi từ ngày 05/12/2015. Những người có nhu cầu học, chưa có hồ sơ đăng ký dự thi đề nghị đến hai phòng Giáo dục và Đào tạo nói trên hoặc Trung tâm GDTX-HN tỉnh Hà Nam liên hệ để làm hồ sơ dự thi.

2. Các lớp Trung cấp Hành chính - Văn thư và Thư viện - thiết bị trường học, khai giảng vào 8 giờ 00 phút ngày 05 tháng 12 năm 2015 (sau khai giảng sẽ học môn đầu tiên). Những người có nhu cầu học mà chưa có hồ sơ, yêu cầu đến dự khai giảng, sau buổi học hôm đó sẽ về phòng Đào tạo - Trung tâm GDTX-HN tỉnh Hà Nam để làm hồ sơ bổ sung.

- Đối tượng 1: Đã có bằng Trung cấp trở lên, thời gian đào tạo 1 năm.

- Đối tượng 2: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, thời gian đào tạo 2 năm.

 

Phát hành và nhận hồ sơ: Phòng Đào tạo - Trung tâm GDTX-HN Hà Nam.

Địa chỉ: Xã Liêm Chung - TP Phủ Lý - Tỉnh Hà Nam.

Chi tiết xin liên hệ theo số ĐT: 0351.3828 500; DĐ 0913.289.139.

 

 

                                                                                              GIÁM ĐỐC

 

                                                                         (Đã ký)

 

                                                                              

       Nguyễn Văn Vỵ

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm