Tin tức Tin tức/(Trường MN Thanh Nghị)/Tin tức - Sự kiện/

Mẫu đơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------o0o--------

 

ĐƠN XIN HỌC THÊM NGÀY THỨ 7

(Bản mẫu)

 

Kính gửi: BGH trường mầm non xã Thanh Nghị

Tên tôi là:................................................

Là cha/mẹ (Người giám hộ, người đang nhận nuôi)của em:……………..

Hiện đang học tại lớp:……….

Trường mầm non xã Thanh Nghị

Tôi làm đơn này đề nghị với BGH nhà trường một việc như sau:

Vì lý do gia đình không có người trông và chăm sóc con, gia đình tôi có nguyện vọng cho con tôi được học thêm thứ 7 tại trường mầm non xã Thanh Nghị để tạo điều kiện củng cố thêm những kỹ năng rèn luyện bản thân và chuẩn bị tốt cho việc học tập ở năm học của con. Vậy tôi làm đơn này đề nghị BGH Nhà trường cho phép con tôi được đăng kí và tham gia học thêm tại trường. Gia đình tôi xin cam kết thực hiện tốt các nội quy, quy định của lớp học thêm và của nhà trường.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

 

 Thanh Nghị, ngày.......tháng.....năm 2015

                                                                   Người làm đơn (Ký, ghi rõ họ tên)

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm