Tin tức Tin tức/(Trường MN Thanh Nghị)/Mầm non/

Thông báo tuyển sinh

 

SỞ GD&ĐT HÀ NAM

TRUNG TÂM GDTX-HN HÀ NAM

 

 
 

 

 

 

Số: 22 /TBTS-GDTX

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lp - T do - Hnh phúc

 

 

Phủ Lý, ngày 15 tháng 02 năm 2017

 

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

 

 

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017, Trung tâm GDTX-HN tỉnh Hà Nam liên kết với các Trường Đại học; Cao đẳng; Trung cấp tuyển sinh và đào tạo các lớp:

1. Liên thông từ Trung cấp Sư phạm; Cao đẳng Sư phạm lên Đại học Sư phạm ngành Giáo dục Mầm non; Giáo dục Tiểu học và Giáo dục THCS:

- Đối tượng 1: Người có bằng Trung cấp sư phạm, thời gian đào tạo 30 tháng.

- Đối tượng 2: Người có bằng Cao đẳng sư phạm, thời gian đào tạo 20 tháng.

- Phương thức học: Ngoài giờ hành chính ( thứ Bẩy và Chủ nhật ).

- Nơi đào tạo: Trường Đại học sư phạm Hà Nội 2.

- Địa điểm học: Tại các huyện hoặc Trung tâm GDTX-HN tỉnh Hà Nam.

- Thời gian thi tuyển sinh: Ngày 18 và 19 /3/2017.

- Địa điểm thi tuyển sinh đầu vào và thi tốt nghiệp: Trung tâm GDTX-HN tỉnh Hà Nam.

- Phát hành và nhận hồ sơ: Trung tâm GDTX-HN tỉnh Hà Nam.

2. Đào tạo Trung cấp Sư phạm mầm non chính quy.

- Đối tượng 1: Đã có bằng Trung cấp, CĐ, ĐH khác chuyên ngành: Thời gian đào tạo 10 tháng.

- Đối tượng 2: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương: Thời gian đào tạo 20 tháng.

- Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển theo hồ sơ. Phương thức học ngoài giờ hành chính ( thứ 7 và CN).

- Địa điểm học: Trung tâm GDTX-HN tỉnh Hà Nam.

- Phát hành và nhận hồ sơ: Trung tâm GDTX-HN tỉnh Hà Nam.

3. Trung cấp Hành chính-Văn thư; Văn thư lưu trữ và Thư viện-Thiết bị trường học.

- Đối tượng 1: Đã có bằng Trung cấp trở lên, thời gian đào tạo 10 tháng.

- Đối tượng 2: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, thời gian đào tạo 20 tháng.

- Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển theo hồ sơ. Phương thức học ngoài giờ hành chính ( thứ 7 và CN).

- Địa điểm học: Trung tâm GDTX-HN tỉnh Hà Nam.

 

PHÁT HÀNH VÀ NHẬN HỒ SƠ VÀO CÁC NGÀY TRONG TUẦN TẠI:

 

Phòng Đào tạo-Trung tâm GDTX-HN Hà Nam.

Địa chỉ: Xã Liêm Chung - TP Phủ Lý - tỉnh Hà Nam.

Chi tiết xin liên hệ ĐT: 0351.3828 500; 0351. 3501 991; DĐ 0913.289.139.

 

                                                                                                    

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

   - Các trường MN; TH; THCS trong tỉnh;

   - SV các lớp ĐH đang học tại Trung tâm;                                                                               

   - Lưu: Phòng ĐT; VT.

                                                                                      

     Nguyễn Văn Vỵ

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm