Tin tức Thông Báo

Kế hoạch chuyên đề tháng 2

18/02/2019

Kế hoạch

kế hoạch tổ chức hội thi căm hoa

15/02/2019

Kế hoạch tổ chức hội thi cắm hoa chào mừng ngày 8/3

Thông Báo

11/04/2018

V/v rà soát, đề xuất chế độ cho Giáo viên mầm non nghỉ công tác chưa được hưởng chế độ.

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN 'NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CHXHCNVN' TRONG NGÀNH GIÁO DỤC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THANH LIÊM

06/12/2017

Căn cứ công văn số 276/STP-PBGDPL ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Sở tư pháp tỉnh Hà Nam về việc gợi ý khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2017.

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NHIỆM KỲ 2017 - 2022

06/12/2017

Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của Công đoàn huyện Thanh Liêm, Sáng ngày 24/09/2017, Công đoàn cơ sở Trường Mầm non xã Thanh Nghị đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 – 2022

BÀI DỰ THI VIẾT VỀ TẤM GƯƠNG NHÀ GIÁO

05/12/2017

Viết về tấm gương nhà giáo người tốt, việc tốt

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC MẦM NON ĐẦU NĂM , GIỮA NĂM, CUỐI NĂM HỌC 2016 - 2017

05/12/2017

Công tác tham mưu và xây dựng văn bản chỉ đạo của địa phương để thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phát triển giáo dục mầm non

Thông Báo

01/11/2017

THÔNG BÁO Về việc tổ chức coi kiểm tra, sát hạch tuyển dụng giáo mầm non hạng IV, năm 2017 huyện Thanh Liêm

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN XÃ THANH NGHỊ
PHIM HOẠT HÌNH 'QUẢ BẦU TIÊN'
KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2016 - 2017
KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2014 -2015