Thông tin

Liên kết web

Tin tức Tin tức/(Trường MN Thanh Nguyên)/Mầm non/

Hội thi giáo viên nuôi cấp trường

Ngày 14/07/2014 thực hiện theo kế hoạch tháng của Phòng GD_ ĐT huyện Thanh Liêm đề ra, trường MN Thanh Nguyên đã tổ chức chuyên đề nuôi cấp trường với 100% giáo viên nuôi tham gia. Cùng với sự nhiệt tình là sự sáng tạo của các cô trong ngày chuyên đề. Xuất phát từ sự yêu mến và chăm sóc trẻ một cách tốt nhất các cô đã làm các món ăn vừa đảm bảo chất
 dinh dưỡng vừa mang tính thẩm mỹ

Xôi gấc - Người thực hiện: Nguyễn Thị Hoài
Bữa chính: Canh cua- sào thập cẩm- thịt hấp              - Người thực hiện: Đinh Thị Thảo

Món " Cháo trai" - Người thực hiện: Trần Thị Thu- Phạm Thị Điệp
Súp thập cẩm - Người thực hiện cô giáo: Đinh Hoàng Mỹ Linh

Hình ảnh các cô giáo tham gia hội thi