Thông tin

Liên kết web

Tin tức Tin tức/(Trường MN Thanh Phong)/Mầm non/

CHUYÊN ĐỀ CỤM TRƯỜNG MN THANH PHONG

Tổ chức chuyên đề cụm  tại trường mầm non Thanh Phong

Chủ đề:   Những nghề bé thích

 

      Thực hiện hướng dẫn số 22/HD-GDMN ngày 25 tháng 11 năm 2017 của Phòng giáo dục và đào tạo Thanh Liêm  về việc thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 12/2017. Ngày 14 tháng 12 năm 2017 trường mầm non Thanh Phong tổ chức chuyên đề: “Giáo dục phát triển thể chất và giáo dục phát triển vận động”.

       Về dự và chỉ đạo chuyên đề có các đồng chí chuyên viên Phòng giáo dục và đào tạo Huyện Thanh Liêm. Các đồng chí Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, các đồng chí giáo viên các trường Mầm non Kiện Khê; Mầm non Thanh Hà; Mầm non Thanh Thủy; Mầm non Thanh Tân; Mầm non Thanh Lưu.

         Chuyên đề được tổ chức tại các khối 

         - Khối mẫu giáo 5 tuổi  dạy tại lớp Mẫu giáo A5:

          + Tiết 1: Giáo dục phát triển vận động

                        Giáo viên thực hiện:   Nguyễn Thị Hồng Tuyết

         + Tiết 2: Giáo dục âm nhạc

                       Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Hằng

         - Khối mẫu giáo 4 tuổi dạy tại lớp  Mẫu giáo A4:

           + Tiết 1: Giáo dục phát triển vận động

                         Giáo viên thực hiện: Lê Thị Nga

           + Tiết 2: Giáo dục âm nhạc

                         Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Huế

          - Khối mẫu giáo 3 tuổi dạy tại lớp Mẫu giáo A3:

           + Tiết 1: Giáo dục phát triển vận động:

                         Giáo viên thực hiện: Trần Thị Ngát

           + Tiết 2: Giáo dục âm nhạc

                         Giáo viên thực hiện   Phạm Thị Tâm

           Mục đích thực hiện chuyên đề:

          - Giúp cho các đồng chí giáo viên trong cụm học hỏi kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ;

          - Tạo điều kiện cho giáo viên được thể hiện năng lực, sáng tạo;

          - Tạo môi trường học tập thân thiện phù hợp với GDMN.

           Mỗi hoạt động của chủ đề tổ chức đều được giáo viên chuẩn bị đầy đủ từ việc lựa chọn phương pháp, hình thức tổ chức phù hợp với đặc trưng của từng lĩnh vực giáo dục phát triển, các tiết dạy tập trung khai thác kiến thức, kỹ năng của trẻ, ứng dụng CNTT, sử dụng TBDH hiệu quả để tiết học trở nên sinh động, tạo hứng thú cho trẻ tham gia vào các hoạt động trải nghiệm, đồng thời phát huy khả năng phán đoán tư duy sáng tạo và tính tích cực của trẻ.

         Một số hình ảnh:

(Tiết dạy Giáo dục âm nhạc- Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Hằng - Lớp MG 5 tuổi A5)

(Tiết dạy PTVĐ- Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Hồng Tuyết - Lớp  MG 5 tuổi B5)

(Tiết dạy PTVĐ - Giáo viên thực hiện: Lê Thị Nga - Lớp MG 4 tuổi B4

          Sau buổi sinh hoạt chuyên môn, CBQL- GV các đơn vị trường đã nắm chắc phương pháp dạy học cũng như thống nhất các phương pháp, hình thức tổ chức phù hợp với đặc trưng của từng lĩnh vực: Giáo dục phát triển vận động, giáo dục phát triển thẩm mĩ ở các khối lớp. Với những kết quả đã tiếp thu được sau buổi sinh hoạt chuyên đề cụm sẽ giúp các đơn vị trường triển khai thực hiện có hiệu quả công tác chăm sóc giáo dục trẻ ngành học mầm non huyện Thanh Liêm ./.

Tác giả: Nguyễn Thị Hằng/ Giáo viên trường mầm non Thanh Phong