Tin tức Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2018-2019 Trường MN Liêm Tuyền

Tuyên truyền kỉ niệm ngày quân đội nhân dân việt nam 22/12/2017

23/12/2018

Tuyên truyền kỉ niệm ngày quân đội nhân dân việt nam 22/12/2017

Chuyên đề tổ tự nhiên 2017-2018

03/12/2018

Môn sinh (dạy học theo BTNB)

KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2017-2018

29/10/2018

KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2017-2018

Hội nghi cán bộ viên chức 18-19

25/10/2018

Hội nghi cán bộ viên chức 18-19

Quy định Hồ sơ, sổ sách, nề nếp chuyên môn năm học 2018-2019

25/09/2018

Quy định Hồ sơ, sổ sách, nề nếp chuyên môn

Công văn hướng dẫn thi GVDG cấp tỉnh năm học 2018-2019

25/09/2018

Công văn hướng dẫn thi GVDG cấp tỉnh

vui trung thu

25/09/2018

ngày tết của thiếu nhi

Kết quả công tác và thi đua năm học 2017-2018

25/09/2018

Kết quả công tác và thi đua năm học 2017-2018

Trao gửi tình thương

25/09/2018

Trao gửi tình thương