(MN THANH TÂM TL) NGÀY HỘI ĐẾN TRƯỜNG CỦA BÉ NĂM HỌC 2019-2020

Ngày hội đến trường của bé năm học 2019-2020

Chi tiết

Thư viện ảnh

Tin tức - Sự kiện

(MN THANH TÂM TL) NGÀY HỘI ĐẾN TRƯỜNG CỦA BÉ NĂM HỌC 2019-2020

Thứ sáu, 06/09/2019

Ngày hội đến trường của bé năm học 2019-2020

(MN THANH TÂM - TL) CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

Thứ hai, 19/11/2018

(MN THANH TÂM - TL) CHÀO MỪNG 36 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/1982-20/11/2018

(MN THANH TÂM -TL) HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC NĂM HỌC

Thứ bảy, 06/10/2018

NGÀY 6 THÁNG 10 NĂM 2018 CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG MẦM NON THANH TÂM PHỐI HỢP VỚI NHÀ TRƯỜNG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2018-2019