(MN THANH TÂM - TL) TRƯỜNG MẦM NON XÃ THANH TÂM THỰC HIỆN ĐÓN TR

TRƯỜNG MẦM NON XÃ THANH TÂM THỰC HIỆN ĐÓN TRẺ TRỞ LẠI TRƯỜNG HỌC SAU THỜI GIAN NGHỈ PHÒNG CHỐNG DỊCH, BỆNH COVID - 19

Chi tiết

Thư viện ảnh

Tin tức - Sự kiện

(MN THANH TÂM - TL) TRƯỜNG MẦM NON XÃ THANH TÂM THỰC HIỆN ĐÓN TR

Thứ hai, 04/05/2020

TRƯỜNG MẦM NON XÃ THANH TÂM THỰC HIỆN ĐÓN TRẺ TRỞ LẠI TRƯỜNG HỌC SAU THỜI GIAN NGHỈ PHÒNG CHỐNG DỊCH, BỆNH COVID - 19

(MN THANH TÂM-TL) HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

Thứ bảy, 19/10/2019

Hội nghị cán bộ viên chức và người lao động năm học 2019 - 2020.

(MN THANH TÂM TL) NGÀY HỘI ĐẾN TRƯỜNG CỦA BÉ NĂM HỌC 2019-2020

Thứ sáu, 06/09/2019

Ngày hội đến trường của bé năm học 2019-2020