Tin tức Tin tức/(Trường MN Thanh Tâm)/Tin tức - Sự kiện/

(MN THANH TÂM-TL) HỘI THI ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2017-2018

Một số hình ảnh tham gia hội thi đồ dùng đồ chơi

Bộ đồ dùng hoạt động giáo dục âm nhạc

Bộ đồ dùng mật số loại củ quả

Bộ đồ dùng khám phá thế giới động vật

Bồ dùng khám phá thế giới thực vật

Bộ đồ dùng dùng trong gia đình

Giáo viên thi thuyết minh đồ dùng đồ chơi cấp trường

Tổng kết hội thi và trao giải

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm