Tin tức Tin tức/(Trường MN Thanh Tâm)/Tin tức - Sự kiện/

Kế hoạch tổ chức hội thi “Bé khéo tay” và triển lãm tranh của trẻ mầm non cấp trường năm học 2015 – 2016

                       Kế hoạch tổ chức hội thi “Bé khéo tay” và triển lãm tranh của trẻ mầm non cấp trường 

năm học 2015 – 2016

 

Thực hiện công văn số 4618/BGDĐT-GDMN ngày 8/9/2015 của Bộ giáo dục và đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non  năm học 2015 – 2016 ;

Thực hiện công văn số 1136/ SGDĐT-GDMN ngày 9/9/2015 của Sở giáo dục và đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2015 – 2016;

Thực hiện hướng dẫn số 371/HD-SGDĐT- GDMN ngày 28 tháng 3 năm 2016 của Sở giáo dục và đào tạo về tổ chức hội thi ‘Bé khéo tay’ và triển lãm tranh của trẻ mầm non cấp trường năm học 2015 – 2016;

Trường Mầm non Thanh Tâm xây dựng kế hoạch tổ chức thi “Bé khéo tay”  và triển lãm tranh của trẻ mầm non cấp trường năm học 2015 - 2016 cụ thể như sau:

I - Mục đích, yêu cầu.

Qua hội thi nhằm phát hiện và đào tạo năng khiếu thẩm mỹ cho trẻ, phát triển các hoạt động tinh, rèn sự khéo léo của đôi bàn tay.

Giúp trẻ phát triển trí tưởng tượng, cảm nhận được cái đẹp, yêu cái đẹp,  và tạo ra cái đẹp trong sản phẩm của mình.

Trẻ biết cách phối hợp tạo bố cục đẹp - Phát huy tích cực luyện tập các kỹ năng, phát triển năng khiếu tạo hình cho trẻ.

Qua hội thi là căn cứ để đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ giáo viên trong công tác chăm sóc và giáo dục trẻ tại trường Mầm non.

Tổ chức hội nhằm đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng phát triển tài năng của trẻ, khuyến khích trẻ tích cực học hỏi, nâng cao kiến thức thẩm mỹ.

II - Nội dung

1. Nội dung thi: Tổ chức các hoạt động tạo hình cho trẻ em: Vẽ, nặn, xé, cắt dán

2. Nội dung triển lãm:

Chọn sản phẩm đẹp để triển lãm tại trường sản phẩm của trẻ có thể là tranh vẽ, xé, cắt dán hay nặn.

III. Hình thức tổ chức

- 100% Giáo viên tổ chức cho trẻ thi hội thi “Bé khéo tay và triển lãm tranh của trẻ”

- Tổ chức theo từng khối lớp.

IV. Đối tượng, thời gian

  1. Đối tượng trẻ mẫu giáo

2.     Thời gian: thi cho từng khối lớp

 - Ngày 26/4/2016 thi các khối lớp

 - Ngày 27/4/2016 thi cấp trường

Thời gian thi cho từng độ tuổi

- Mẫu giáo 5 – 6 tuổi từ 45 –> 50 phút

- Mẫu giáo 4 – 5 tuổi từ 40 –> 45 phút

- Mẫu giáo 3 – 4 tuổi từ 35 –> 40 phút

V. Tiêu chí đánh giá xếp loại sản phẩm

1. Tiêu chí đánh giá xếp loại sản phẩm: Theo thang điểm 10

  1. Đảm bảo tính giáo dục: 1 điểm

b.     Sản phẩm có nội dung phong phú: thể hiện rõ ý nghĩa của đề tài: 3 điểm

c.      Bố cục hợp lý hài hoà cân đối đảm bảo tính thẩm mỹ: 3 điểm

d.     Kỹ năng thể hiện hình tượng: nét vẽ, xé, cắt dán nặn độc đáo ngộ nghĩnh dí dỏm: 2 điểm

e.      Sử dụng sang tạo các mảng mầu: mầu sắc tự nhiên tô gọn và đẹp: 1 diểm

2.     Xếp loai:

Loại A: Từ 8,5 điểm ->10 điểm

Loại B: Từ 7 điểm -> dưới 8,5 điểm

Loại C: Từ 5 điểm -> dưới 7điểm

Loại D: Từ dưới 5 điểm

VI. Dự trù kinh phí

1. Trang trí khánh tiết: 200.000đ

2. Mua đồ dùng cho hội thi: 300.000đ

3. Chè nước: 100.000đ

4. Phần thưởng cho các cá nhân:

Giải A: 50.000đ

Giải B: 30.000đ

Nhà trường làm tốt công tác xã hội hoá với phụ huynh học sinh và các nhà hảo tâm để tạo nguồn kinh phí để hội thi thành công tốt đẹp.

Trên đây là kế hoạch hội thi Bé khéo tay và triển lãm tranh cho trẻ của trường mầm non Thanh Tâm./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD – ĐT để (b/c)

- Lưu VP- MNTT.

              HIỆU TRƯỞNG

                      (Đã ký)

 

 

              Trần Thị Minh Châu

 

 

 

 

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm