• Địa chỉ: Thôn Chè Núi - Xã Thanh Tâm - Huyện Thanh Liêm - Tỉnh Hà Nam
  • Email: mnthanhtam.tl@hanam.edu.vn
  • Điện thoại: 0988076026
TT Thông tin
1
Họ tên: Hoàng Hải Yến
Vị trí: Kế toán
Email: hhyen300388@gmail.com
Điện thoại: 0945294772
2
Họ tên: Bùi Thị Hương
Vị trí: Văn phòng
Email: buihuong.edu@gmail.com
Điện thoại: 01663032748