Tin tức Tin tức/(Trường MN Thanh Tân)/Mầm non/

Hội Thi Làm Đồ Dùng Đồ Chơi Tự Tạo

                                                        Bài dự thi của lớp B3

 

                                                           Bài dự thi của lớp A4

 

                                                     Bài dự thi của lớp B4

 

                                                 Bài dự thi của lớp nhà trẻ B2

 

                                                                Bài dự thi của lớp D4

 

                                                            Bài dự thi của lớp B5

 

                                                                 Bài dự thi của lớp C5

 

                                 Cô Hà Thị Ca đang thuyết minh về đồ chơi tự tạo của lớp mình

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm