Giới thiệu

Giới thiệu

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Trong những năm đầu xây dựng đất nước, dưới ánh sáng Nghị quyết TW 2, Đảng Cộng Sản Việt Nam soi đường chỉ lối về chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân lực con người trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Chính vì vậy, đòi hỏi phải có một nền giáo dục ổn định và phát triển quy mô chất lượng hiệu quả phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội và tiến bộ khoa học kĩ thuật….Giáo dục ổn định và phát triển sẽ tạo nên những lớp tri thức có đầy đủ năng lực và trí tuệ để xây dựng và phát triển đất nước.

Trước tình hình đó, những con người đứng trong hàng ngũ của Đảng đã nhạy bén và nhận thức rõ nhu cầu đào tạo con người đã chủ chương xây dựng nhiều trường học mới. Chính vì vậy “Trường mầm non bán công Thanh Tân” của xã Thanh Tân được thành lập theo nguyện vọng của nhân dân, mong muốn con em mình hay chữ và hơn hết là được nâng cao hiểu biết và nhận thức, phát huy tinh thần học hỏi say mê sáng tạo sẵn có trong bản thân các em.

Năm 2012 Trường mầm non bán công được đổi tên thành Trường Mầm non Thanh Tân theo Quyết định số 195/QĐ-UBND ngày 19 tháng 1 năm 2012 của Ủy ban Nhân dân Tỉnh Hà Nam.

Trường gồm 4 khu được xây dựng  trên địa bàn xã Thanh Tân, Khu trung tâm xã Thanh Tân có 6 phòng học kiên cố và 3 khu lẻ với 9 phòng học (7 phòng kiên cố; 2 phòng bán kiên cố).

Hiện nay nhà trường có tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên: 41 người, với 02 tổ chuyên môn: Nhà trẻ, Mẫu giáo và 1 tổ nuôi dưỡng. Đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, có trình độ chuyên môn vững vàng. Tỉ lệ giáo viên đạt trình độ chuẩn 100%, trong đó trình độ trên chuẩn là 87,8 %. Nhà trường có tổng số 15 nhóm lớp với 395 học sinh. Trường có 01 chi bộ Đảng gồm 13 Đảng viên.

Nhà trường tổ chức chăm sóc, giáo dục và nuôi dưỡng trẻ theo chương trình mầm non, giáo viên có kế hoạch cá nhân rõ ràng, khoa học, luôn tìm tòi học hỏi để nâng cao chất lượng giảng dạy ở các lĩnh vực và hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu đổi mới hiện nay.

Kinh tế của địa phương chủ yếu là nông nghiệp nên đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, chính quyền và nhân dân ở địa phương rất quan tâm đến việc chăm sóc giáo dục thế hệ tương lai của xã nhà. Từ ngày thành lập đến nay, nhà trường luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng ủy, Chính quyền địa phương, sự chỉ đạo trực tiếp của Phòng GD-ĐT Thanh Liêm và sự hỗ trợ tích cực của Ban đại diện CMHS. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học của nhà trường từng bước được xây dựng và bổ xung. Cảnh quan trường học khang trang, sạch đẹp. Công tác quản lý, chỉ đạo hoạt động dạy và học đã đi vào nề nếp. Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên. Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường mầm non Thanh Tân phấn đấu đến năm 2018 đạt Trường mầm non chuẩn quốc gia.