THỂ DỤC BUỔI SÁNG

THỂ DỤC BUỔI SÁNG

Chi tiết

Thư viện ảnh

hội phụ huynh trồng cây

hội Phụ huynh trồng cây

Thứ hai, 30/10/2017

hội Phụ huynh trồng cây

Giờ hoạt động ngoài trời của trẻ

hoạt động ngoài trời của trẻ

Thứ tư, 07/02/2018

Trẻ chơi vận động

ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON THANH TUYỀN

ĐẠI HỘI CHI BỘ MN THANH TUYỀN

Thứ hai, 22/01/2018

SÁNG NGÀY 17/1/2018 CHI BỘ MN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Hội thi bé khéo tay

hội thibes khéo tay

Thứ ba, 09/05/2017

học sinh trong trường

Thể dục buổi sáng thể dục

Thể dục buổi sáng

Thứ tư, 07/02/2018

trẻ toàn trường

TỔ chức cho trẻ trải nghiệm

CHO TRẺ TRẢI NGHIỆM

Thứ tư, 07/02/2018

TẾT NGUYÊN ĐÁN

Hoạt động ngoài trời

Hoạt động ngoài trời

Thứ ba, 27/03/2018

Quan sát cây lộc vừng