KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI

TRƯỜNG MẦM NON THANH TUYỀN

Chi tiết

Thư viện ảnh

hội phụ huynh trồng cây

hội Phụ huynh trồng cây

Thứ hai, 30/10/2017

hội Phụ huynh trồng cây

Giờ hoạt động ngoài trời của trẻ

hoạt động ngoài trời của trẻ

Thứ tư, 07/02/2018

Trẻ chơi vận động

HỘI THI BÉ KHÉO TAY

BÉ KHÉO TAY

Thứ năm, 10/05/2018

NĂM HỌC 2017-2018

ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON THANH TUYỀN

ĐẠI HỘI CHI BỘ MN THANH TUYỀN

Thứ hai, 22/01/2018

SÁNG NGÀY 17/1/2018 CHI BỘ MN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Hội thi bé khéo tay

hội thibes khéo tay

Thứ ba, 09/05/2017

học sinh trong trường

trường mầm non Thanh Tuyền tổ chức lao động

tổ chức lao động

Thứ sáu, 10/08/2018

trồng cây

Thể dục buổi sáng thể dục

Thể dục buổi sáng

Thứ tư, 07/02/2018

trẻ toàn trường