Tin tức Tin tức/(Trường MN Thanh Tuyền)/HỘI THI XÂY DỰNG TRƯỜNG MN LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM/