Tin tức Tin tức/(Trường MN Thanh Tuyền)/hội phụ huynh trồng cây/

hội Phụ huynh trồng cây

trường MN Thanh Tuyền được các bậc phụ huynh  đến trồng cây cùng nhà trường