Tin tức CÁC CÔ GIÁO ĐANG LÀM ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI

KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI

10/09/2018

TRƯỜNG MẦM NON THANH TUYỀN

BA CÔNG KHAI

12/08/2018

NĂM HỌC 2018-2019

TỔ CHỨC ĂN CHO TRẺ

12/08/2018

LỚP 4 TUỔI

TUYỂN SINH

12/08/2018

TRƯỜNG NẦM NON THANH TUYỀN THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2018-2019

tổ chức lao động

10/08/2018

trồng cây

BÉ KHÉO TAY

10/05/2018

NĂM HỌC 2017-2018

Cho trẻ đi tham quan trường tiểu học

02/05/2018

học sinh đi tham quan

Đố dùng đồ chơi

02/05/2018

giáo viên trong trường

THỂ DỤC BUỔI SÁNG

03/04/2018

THỂ DỤC BUỔI SÁNG

CÁC CÔ GIÁO ĐANG LÀM ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI

03/04/2018

LÀM ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI

DANH MỤC TIN
Niềm vui ngày khai trường
TRUONG MAM NON THANH TUYEN
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường