Tin tức HỘI GIẢNG TRƯỜNG MN THANH TUYỀN

CHO TRẺ TRẢI NGHIỆM

07/02/2018

TẾT NGUYÊN ĐÁN

hoạt động ngoài trời của trẻ

07/02/2018

Trẻ chơi vận động

Thể dục buổi sáng

07/02/2018

trẻ toàn trường

ĐẠI HỘI CHI BỘ MN THANH TUYỀN

22/01/2018

SÁNG NGÀY 17/1/2018 CHI BỘ MN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

HỘI THỊ CẤP TRƯỜNG

22/01/2018

Hội thi được tổ chức ngày 25 tháng12 năm 2018

Làm đồ dùng đồ chơi

08/01/2018

tổ chức làm đồ dùng đồ chơi

TRƯỜNG MN THANH TUYỀN LÀM KIỂM ĐỊNH

04/12/2017

TRƯỜNG MN THANH TUYỀN LÀM KIỂM ĐỊNH

TRƯỜNG MẦM NON THANH TUYỀN TỔ CHỨC NGÀY 20/11/2017

04/12/2017

TRƯỜNG MẦM NON THANH TUYỀN TỔ CHỨC NGÀY 20/11/2017

HỘI GIẢNG TRƯỜNG MN THANH TUYỀN

28/11/2017

HỘI GIẢNG TRƯỜNG MN THANH TUYỀN

DANH MỤC TIN
Niềm vui ngày khai trường
TRUONG MAM NON THANH TUYEN
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường