Tin tức ĐẠI HỘI CHI BỘ MN THANH TUYỀN

THỂ DỤC BUỔI SÁNG

03/04/2018

THỂ DỤC BUỔI SÁNG

CÁC CÔ GIÁO ĐANG LÀM ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI

03/04/2018

LÀM ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI

TRỒNG CÂY XANH

03/04/2018

CÂY XANH

Hoạt động ngoài trời

27/03/2018

Quan sát cây lộc vừng

hoạt động vui chơi

06/03/2018

hoạt động ngoài trời

tết trồng cây

05/03/2018

cây xanh

CHO TRẺ TRẢI NGHIỆM

07/02/2018

TẾT NGUYÊN ĐÁN

hoạt động ngoài trời của trẻ

07/02/2018

Trẻ chơi vận động

Thể dục buổi sáng

07/02/2018

trẻ toàn trường

ĐẠI HỘI CHI BỘ MN THANH TUYỀN

22/01/2018

SÁNG NGÀY 17/1/2018 CHI BỘ MN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

DANH MỤC TIN
Niềm vui ngày khai trường
TRUONG MAM NON THANH TUYEN
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường