Tin tức Hội Thi Giáo viên giỏi cấp trường 2018-2019

Làm đồ dùng đồ chơi

20/08/2019

Làm đồ dùng đồ chơi

ba công khai

05/08/2019

Ba công khai

Thông Báo tuyển sinh 2019

05/08/2019

tuyển sinh 2019 Trường Mn Thanh Tuyền

Công khai các biểu năm học 2019- 2020

05/08/2019

Biểu cam kết chất lượng giáo dục, công khai chất lượng giáo dục, công khai cơ sở vật chất, công khai đội ngũ năm học 2018-2019

ba công khai theo thông tư 36 chuẩn

18/04/2019

Ba công khai chuẩn

Gương người tốt

21/02/2019

Gương người tốt

hội thi giáo viên giỏi

19/12/2018

hội thi

hội thi

19/12/2018

hội thi

Hội Thị Giáo viên giỏi

19/12/2018

Hội Thi

Hội Thi Giáo viên giỏi cấp trường 2018-2019

05/11/2018

Trường Mn Thanh Tuyền

DANH MỤC TIN
Niềm vui ngày khai trường
TRUONG MAM NON THANH TUYEN
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường