Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2016-2017

                                                                                             

Biểu mẫu 03

PHÒNG GD&ĐT KIM BẢNG

TRƯỜNG MN XÃ THI SƠN

THÔNG B¸O

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2016-2017

 

STT

Nội dung

Số lượng

Bình quân

I

Tổng số phòng

19

Số m2/trẻ em

II

Loại phòng học

 

 

1

Phòng học kiên cố

19

 

2

Phòng học bán kiên cố

 

 

3

Phòng học tạm

 

 

4

Phòng học nhờ

 

 

III

Số điểm trường

3

 

IV

Tổng diện tích đất toàn trường (m2)

9401m2

17,44m²/trẻ

V

Tổng diện tích sân chơi (m2)

2002m2

3,7m²/trẻ

VI

Tổng diện tích một số loại phòng

2930m2

 

1

Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2)

1958m2

3,63m2/trẻ

2

Diện tích phòng ngủ (m2)

 

 

3

Diện tích phòng vệ sinh (m2)

262m2

0,48m2/trẻ

4

Diện tích hiên chơi (m2)

536,64m2

0,9m²/trẻ

5

Diện tích nhà bếp đúng quy cách (m2)

307m2

0,56m²/trẻ

VII

 Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu

(Đơn vị tính: bộ)

 

 

VIII

Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập  (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v… )

8

 

IX

Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác

 

 

1

Ti vi

6 cái

 

2

Nhạc cụ ( Đàn ocgan, ghi ta, trống)

6chiếc

 

3

Máy phô tô

 

 

5

Catsset

 

 

6

Đầu Video/đầu đĩa

6chiếc

 

7

Thiết bị khác

 

 

8

Đồ chơi ngoài trời

30 chiếc

 

9

Bàn ghế đúng quy cách

400 bộ

 

10

Thiết bị khác: Máy tính phục vụ QL

4

 

..

…..

 

 

 

 

 

Số lượng (m2)

X

Nhà vệ sinh

Dùng cho giáo viên

Dùng cho học sinh

Số m2/trẻ em

 

Chung

Nam/Nữ

Chung

Nam/Nữ

1

Đạt chuẩn vệ sinh*

3

 

13

 

0,48m2/trẻ

2

Chưa đạt chuẩn

vệ sinh*

 

 

 

 

 

(*Theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ GDĐT về Điều lệ trường mầm non và Quyết định số 08/2005/QĐ-BYT ngày 11/3/2005 của Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn vệ sinh đối với các loại nhà tiêu )

 

 

Không

XI

Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh

X

 

XII

Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)

X

 

XIII

Kết nối internet (ADSL)

X

 

XIV

Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục

 

 

XV

Tường rào xây

X

 

..

...

 

 

                                             

                                                       Thi Sơn, ngày 15 tháng 9 năm 2016

                                                    Thủ trưởng đơn vị

 

 

 

Các tin khác