cổng thông tin điện tử

Vì lợi ích mười năm trồng cây. Vì lợi ích trăm năm trồng người.

Văn bản

 
Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
25/KH-TrMN
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHẢO THÍ VÀ KIỂM... Chi tiết
2016-10-21
26/KH- TrMN
KẾ HOẠCH Công tác Thi đua, khen thưởng năm học 2016 -... Chi tiết
2016-10-21
24/KH-TrMN
KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước... Chi tiết
2016-10-19
23/KH- TrMN
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHÁP CHẾ NĂM HỌC 2016-2017 Chi tiết
2016-10-03
22/KH- TrMN
KẾ HOẠCH HỘI GIẢNG GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG Năm... Chi tiết
2016-09-28
20/KH- KTNBTS
KẾ HOẠCH Kiểm tra nội bộ năm học 2016-2017 Chi tiết
2016-09-23
19/KHCM-MNTS
KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN Năm học 2016-2017 Chi tiết
2016-09-21
25/KH- TrMN
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN Chi tiết
2016-09-17
18/KH- TrMN
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016 - 2017 Chi tiết
2016-09-09
KH-TrMN
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MẦM NON NĂM HỌC 2016-2017 Chi tiết
2016-09-05
1268/CNTT-CTHSSV
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học... Chi tiết
2014-09-17
1269/KH-SGD
Kế hoạch công tác CNTT năm học 2014-2015 của Sở GD&ĐT... Chi tiết
2014-09-17
1254/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
Vê việc hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên, hoạt... Chi tiết
2014-09-15
4709 /BGDĐT-CTHSSV
V/v hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên hoạt động... Chi tiết
2014-08-29
30/BGD-GDTH
Về việc đánh giá...tiểu học Chi tiết
2014-08-28
1166/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v Đôn đốc nhập dữ liệu cho năm học mới 2014-2015 Chi tiết
2014-08-27
1151/SGDĐT-VP
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học... Chi tiết
2014-08-25
1135/SGDĐT-GDTrH
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học... Chi tiết
2014-08-22
1142/QĐ-GD&ĐT
QĐ về việc thành lập Ban biên tập cổng thông tin của... Chi tiết
2014-08-20
1117 /SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v: Chuẩn bị các điều kiện và dữ liệu cho năm học... Chi tiết
2014-08-19
25/2014/TT-BGDĐT
Thông tư Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá... Chi tiết
2014-08-07