Biểu số 4 THÔNG BÁO Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục mầm non, năm học: 2017-2018

 

STT

Nội dung

Tổng số

Trình độ đào tạo

Hạng chức danh nghề nghiệp

Chuẩn nghề nghiệp

TS

THS

ĐH

TC

Dưới TC

Hạng IV

Hạng III

Hạng II

Xuất sắc

Khá

Trung bình

Kém

 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên

17

 

 

04

14

01

 

08

04

0

05

13

 0

 

I

Giáo viên

14

 

 

01

13

0

 

07

02

0

03

07

0

0

1

Nhà trẻ

03

 

 

0

03

0

 

03

0

 

02

0

 

 

2

Mẫu giáo

11

 

 

01

10

0

 

04

02

 

07

07

 

 

II

Cán bộ quản lý

03

 

 

02

0

0

 

 

02

0

03

0

0

0

1

Hiệu trưởng

01

 

 

01

0

0

 

 

01

 

01

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

02

 

 

01

01

0

 

 

01

 

02

 

 

 

III

Nhân viên

01

 

 

01

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

1

Nhân viên văn thư

0

 

 

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

01

 

 

01

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Thủ quỷ

0

 

 

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

0

 

 

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Nhân viên khác

0

 

 

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                            Tiên Hải, ngày 20 tháng 8 năm 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Hiệutrưởng

                                                                                 Nguyễn Thị Mai Nhung

                                                                                     (Đã ký)

Tin cùng chuyên mục