Tin tức Tin tức/(Trường MN Tiên Hải)/Tin tức - Sự kiện/

Biểu 1, 2, 3 công khai theo TT36/2017

PHÒNG GD&ĐT TP  PHỦ LÝ

  TRƯỜNG MN TIÊN HẢI

Biểu số 1

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2018-2019

 

STT

Nội dung

Nhà trẻ

Mẫu giáo

 

 

 

I

 

 

 

Chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ dự kiến đạt được

- 100% trẻ tới trường an toàn về mọi mặt.

100% trẻ tăng cân qua các kỳ cân.

- 100% trẻ tới trường an toàn về mọi mặt.

97% trẻ tăng cân qua các kỳ cân, 3% giữ cân (là trường hợp trẻ thừa cân)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chương trình giáo dục mầm non của nhà trường thực hiện

Chương trình giáo dục mầm non (Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT

ngày 25/7/2009 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo và Thông tư số 28/2016/TT-

GDĐTngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT sửa đổi, bổ sung một số nội dung

của Chương trình Giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT)

Chương trình giáo dục mầm non (Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT

ngày 25/7/2009 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo và Thông tư số 28/2016/TT-

GDĐTngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT sửa đổi, bổ sung một số nội dung

của Chương trình Giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT)

 

III

 

Kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển

 

 

100% đạt theo yêu cầu độ tuổi

 

99% đạt theo yêu cầu độ tuổi

 

IV

 

Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non

 

Thực hiện tôt

 

Thực hiện tốt

 

                                                                                   Tiên Hải, ngày 19  tháng 04 năm 2019

                                                                         Hiệu trưởng

                                                                                              Nguyễn Thị Mai Nhung

                                                                                                       (Đã ký)

 

 

 

Biểu số 2

 PHÒNG GD&ĐT TP  PHỦ LÝ

  TRƯỜNG MN TIÊN HẢI

THÔNG BÁO

Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học: 2018-2019

                                                                       

STT

Nội dung

Tổng số trẻ em

Nhà trẻ

Mẫu giáo

3-12 tháng tuổi

13-24 tháng tuổi

25-36 tháng tuổi

3-4

tuổi

4-5

tuổi

5-6

tuổi

I

Tổng số trẻ em

272

 

 

38

81

89

64

1

Số trẻ em nhóm ghép

 

 

 

 

 

 

 

2

Số trẻ em học 01 buổi/ngày

 

 

 

 

 

 

 

3

Số trẻ em học 02 buổi/ngày

272

 

 

38

81

89

64

4

Số trẻ em khuyến tật học hòa nhập

 

 

 

 

 

 

 

II

Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú

272

 

 

38

81

89

64

III

Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe

272

 

 

38

81

89

64

IV

Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng

272

 

 

38

81

89

64

V

Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em

 272

 

 

38

81

89

64

1

Số trẻ cân nặng bình thường

251

 

 

38

81

87

63

2

Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân

03

 

 

0

0

02

01

3

Số trẻ có chiều cao bình thường

270

 

 

38

80

88

64

4

Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi

02

 

 

0

01

01

0

5

Số trẻ thừa cân béo phì

18

 

 

 0

 03

05

10 

VI

Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục

272

 

 

38

81

89

64

1

Chương trình giáo dục nhà trẻ

38

 

 

38

 

 

 

2

Chương trình giáo dục mẫu giáo

234

 

 

 

81

89

64

 

                                                                                Tiên Hải, ngày 19  tháng 04 năm 2019

                                                                                                 Hiệu trưởng

                                                                                          Nguyễn Thị Mai Nhung

                                                                                                  (Đã ký)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu mẫu 03 

    PHÒNG GD&ĐT TP PHỦ LÝ

TRƯỜNG MẦM NON TIÊN HẢI

THÔNG BÁO

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2018- 2019

STT

Nội dung

Số lượng

Bình quân

I

Tổng số phòng

10

Số m2/trẻ em

II

Loại phòng học

10

1,6

1

Phòng học kiên cố

10

-

2

Phòng học bán kiên cố

 

-

3

Phòng học tạm

 

-

4

Phòng học nhờ

 

-

III

Số điểm trường

1

-

IV

Tổng diện tích đất toàn trường (m2)

4678

17,1 

V

Tổng diện tích sân chơi (m2)

2950

 10,8

VI

Tổng diện tích một số loại phòng

 

 

1

Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2)

450

1,6

2

Diện tích phòng ngủ (m2)

 

 

3

Diện tích phòng vệ sinh (m2)

100

0.4

4

Diện tích hiên chơi (m2)

363

1,3

5

Diện tích phòng giáo dục thể chất (m2)

 

 

6

Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng (m2)

50

 

7

Diện tích nhà bếp và kho (m2)

103

 

VII

Tổng số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu (Đơn vị tính: bộ)

10

Số bộ/nhóm (lớp)

1

Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định

10

 

2

Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu so với quy định

0

 

VIII

Tổng số đồ chơi ngoài trời

5

Số bộ/sân chơi (trường)

IX

Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v... )

5

 

X

Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác (Liệt kê các thiết bị ngoài danh mục tối thiểu theo quy định)

 

Số thiết bị/nhóm (lớp)

1

Ti vi

2

1/lớp 

 

Bàn ghế đúng quy cách

70

Bộ

 

 

 

Số lượng(m2)

XI

Nhà vệ sinh

Dùng cho giáo viên

Dùng cho học sinh

Số m2/trẻ em

 

Chung

Nam/Nữ

Chung

Nam/Nữ

1

Đạt chuẩn vệ sinh*

1

 

 10

 

0.4 

2

Chưa đạt chuẩn vệ sinh*

 

 

 

 

 

(*Theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường mầm non và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu- điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh)

 

 

Không

XII

Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh

 x

 

XIII

Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)

 x

 

XIV

Kết nối internet

 x

 

XV

Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục

 x

 

XVI

Tường rào xây

 x

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiên Hải, ngày 19 tháng 04 năm 2019
Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Mai Nhung

(Đã ký)
 

 

 

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm