Tin tức Tin tức/(Trường MN Tiên Hải)/Tin tức - Sự kiện/

Hoạt động chơi ngoài trời

Hoạt động chơi ngoài trời của khối 3 tuổi đặc biệt là lớp A3 do cô giáo Vũ Thị Phương cho các cháu chơi trò chơi dân gian dung dăng dung dẻ các cháu rất phấn khởi vui tươi hồn nhiên tham gia tích cực vào hoạt động