Tin tức Tin tức/(Trường MN Tiên Hải)/Tin tức - Sự kiện/

Giao ước thi đua năm học 2019- 2020

GIAO ƯỚC THI ĐUA

Hôm nay, vào hồi 9 giờ 30 ngày 12 tháng 10 năm 2019, tại trường mầm non Tiên Hải, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, tổ chức Hội nghị CBCCVC năm học 2019-2020, sau khi thảo luận dân chủ với tinh thần xây dựng và ý thức trách nhiệm cao của cán bộ công chức, viên chức. Hội nghị đã được nghe ý kiến phát biểu của lãnh đạo cấp trên, của cấp ủy. Hiệu trưởng và Ban Chấp hành Công đoàn nhà trường đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp và nhất trí ký giao ước thi đua với những nội dung sau.

I. Các chỉ tiêu thi đua và danh hiệu thi đua

1. Công tác tư tưởng

- 100% tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên có lập trường tư tưởng vững vàng, chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Thực hiện tốt các cuộc vận động và các phong trào thi đua, như việc học tập và làm theo tư tưởng  đạo đức phong cách  Hồ Chí Minh, cuộc vận động “ Xây dựng nếp sông văn minh đô thị, xây dựng người thành phố Phủ Lý văn minh thanh lịch”. Rèn luyện phẩm chất đạo đức, tác phong sư phạm mẫu mực, lối sống lành mạnh, không vi phạm đạo đức nhà giáo, chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế của ngành, của nhà trường đề ra, thực hành tiết kiệm, tạo được niềm tin trong nhân dân.

- 9/9 nhóm (lớp) thực hiện tốt các phong trào thi đua có môi trường xanh sạch, đẹp, an toàn, thân thiện, gần gũi, gắn bó với trẻ. Giữ vững tiêu chuẩn “ Trường học thân thiện, học sinh tích cực”  và cuối năm được đánh giá xếp loại xuất sắc.

2. Về chỉ tiêu phát triển

- Duy trì 9/9 nhóm (lớp) trong nhà trường

- Nhà trẻ 2 nhóm: số trẻ ra lớp  44/152 đạt 28,9% dân số độ tuổi

- Mẫu giáo 7 lớp: số trẻ ra lớp 236/241 đạt   97,9% dân số độ tuổi.

+ Riêng 5 tuổi: 2 lớp với 90/90 trẻ ra lớp đạt 100%  dân số độ tuổi.

+Tỷ lệ chuyên cần bình quân đạt 90%. Riêng 5 tuổi đạt 95% trở lên.

 

3. Về công tác chăm sóc sức khỏe và nuôi dưỡng.

a. Chăm sóc nuôi dưỡng

- 100% trẻ được ăn bán trú tại trường, có đủ đồ dùng vệ sinh cá nhân, có thói quen vệ sinh cá nhân, rửa mặt, được sử dụng nước sạch, được rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước chảy, được đảm bảo tuyệt đối trong mọi hoạt động, không xảy ra các hiện tượng ngộ độc thực phẩm, được khám sức khỏe định kỳ 2 lần/năm, được theo dõi bằng biểu đồ tăng trưởng.

- Nhân viên nuôi dưỡng được khám sức khỏa định kỳ 6 tháng 1 lần.

b. Chất lượng giáo dục.

100% trẻ đến trường có đủ sách, vở, đồ dùng học tập, thực hiện theo đúng chương trình giáo dục mầm non do bộ quy định.

100% các cháu mẫu giáo tham gia nội dung “ Lấy trẻ làm trung tâm”, tại các nhóm lớp.

4. Công tác thi đua

          a) Nhà trường

            *Tập thể  

- Trường đạt tập thể lao động tiên tiến. Đề nghị UBND Thành phố tặng giấy khen

-  Tổ chuyên môn mẫu giáo đạt tập thể lao động tiên tiến. Đề nghị UBND Thành phố tặng giấy khen.

            * Cá nhân

  - 100% CB, GV, NV hoàn thành nhiệm vụ  

  - Lao động tiên tiến: 15 đồng chí 

            - Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 2. Giấy khen của UBND thành phố:5 đồng chí

            - Giáo viên dạy giỏi cấp trường: 14 đồng chí

           * 100% GV trong nhà trường đều đạt loại khá trở lên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

b) Các đoàn thể:

 * Chi bộ: Đạt Trong sạch vững mạnh xuất sắc.

-  Phấn đấu trong năm kết nạp 1-2 đồng chí.

 *Công đoàn: - Tập thể: Công đoàn cơ sở vững mạnh.

 * Đoàn thanh niên: Chi đoàn vững mạnh.

5. Thực hiện chế độ chính sách :

- Nhà trường giải quyết kịp thời, đúng, đủ các chế độ chính sách đối với cán bộ giáo viên, công nhân viên.

- Thực hiện tốt “ Quy chế dân chủ” công khai minh bạch tài chính trong nhà trường.

II. Giải  pháp thực hiện:

- Lãnh đạo nhà trường và  BCH công đoàn cùng nhau đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra theo dõi các hoạt động chuyên môn của GV, NV trong nhà trường để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Động viên cán bộ GV, NV thực hiện tốt các cuộc vận động “ Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách  Hồ Chí Minh”. Đặc biệt là cuộc vận động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh thích cực”.

- Có biện pháp xử lý nghiêm minh đối với Cán bộ, giáo viên, nhân viên vi phạm về đạo đức nhà giáo, vi phạm pháp luật và không thực hiện tốt các cuộc vận động trong nhà trường.

- Đồng chí hiệu trưởng và BCH công đoàn luôn luôn lắng nghe ý kiến của Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường để điều chỉnh sự lãnh đạo, xây dựng kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế.

III. Giao ước trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong nhà trường:

1. Trách nhiệm của lãnh đạo nhà trường:

- Xây dựng kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường.

- Tổ chức, chỉ đạo tốt các hoạt động chuyên môn, các phong trào thi đua, các cuộc vận động.

- Phối hợp chặt chẽ với công đoàn, tạo mọi điều kiện cho công đoàn hoạt động, thực hiện 3 công khai, 4 kiểm tra.

- Đảm bảo đầy đủ các điều kiện cho giáo viên hoàn thành nhiệm vụ, đảm bảo về chế độ chính sách cho CBGV, nhân viên.

2. Trách nhiệm của BCH công đoàn:

- Xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế nhà trường.

- Xây dựng khối đoàn kết nhất trí cao trong tập thể giáo viên.

- Thực hiện dân chủ công khai, phối hợp với chính quyền tổ chức tốt các phong trào thi đua trong nhà trường. Động viên CBGV thi đua hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ năm học. Thực hiện tốt các cuộc vận động của ngành.

- Giám sát việc thực hiện chế độ chính sách của CBGV, nhân viên. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CBGV, nhân viên.

3. Trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên:

- Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn. Nội quy, quy định của nhà trường.

- Có ý thức và trách nhiệm cao đối với công việc được giao và hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ năm học.

- Tham gia tích cực vào các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các hoạt động của tổ chuyên môn, học tập, bồi dưỡng để nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ.

Không vi phạm phẩm chất đạo đức nhà giáo, đặc biệt không sinh con thứ 3.

IV. Tổ chức thực hiện

Bản giao ước sẽ được cụ thể hóa trong các chương trình hành động của các tổ chức chính trị, đoàn thể trong nhà trường. Toàn thể Cán bộ , giáo viên, nhân viên có trách nhiệm thực hiện tốt các chỉ tiêu đề ra, lấy đó là mục tiêu để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2019-2020. Hàng tháng có kiểm điểm việc thực hiện giao ước. Nếu bộ phận nào không thực hiện hay có thiếu xót gì thì bộ phận đó phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thực hiện nội dung giao ước của mình ./.

   TM. BCH CÔNG ĐOÀN                                                                        HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

            Nguyễn Thị Phương Thảo                                                               Nguyễn Thị Mai Nhung

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm