Tin tức Tin tức/(Trường MN Tiên Hải)/Sinh hoạt chuyên môn tháng 12/

Sinh hoạt chuyên môn tháng 12

Sau một thời gian làm đồ dùng đồ chơi và chuẩn bị kỹ lưỡng sáng thứ 4 ngày 20 tháng 12 năm 2017, đồng chí Đặng Thị Liên và đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương đã thực hiện dạy hai hoạt động mẫu:

+ Dạy trẻ kỹ năng gấp quần áo

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương đang hướng dẫn trẻ kỹ năng gấp áo

+ Hoạt động góc

Đồng chí Đặng Thị Liên đang trò chuyện cùng trẻ

Theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm cho các đỗng chí giáo viên, nhân viên trong trường dự và rút kinh nghiệm. Với hình thức lên lớp sáng tạo, đồ dùng đồ chơi mới lạ, hấp dẫn hai đồng chí đã mang đến cho người học và cả người dự từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Góc học tập

Góc phân vai

Góc tạo hình

Góc xây dựng