Tin tức Tin tức/(Trường MN Tiên Hải)/Tin tức - Sự kiện/

CTCĐ trường báo cáo kết quả mở hội nghị CBCCVC ở các tổ, báo cáo tập hợp ý kiến tham gia và những kiến nghị của CBCCVC.

Đồng chí Trịnh Thị Thắm  CTCĐ trường báo cáo kết quả mở hội nghị CBCCVC ở các tổ, báo cáo tập hợp ý kiến tham gia và những kiến nghị của CBCCVC.