Tin tức Tin tức/(Trường MN Tiên Hải)/Tin tức - Sự kiện/

Hội nghị cán bộ công chức viên chức

   PHÒNG GD&ĐT TP.PHỦ LÝ

TRƯỜNG MẦM NON  TIÊN HẢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

NGHỊ QUYẾT

HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

TRƯỜNG MẦM NON TIÊN HẢI

 

 

I.Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: Ngày 11 tháng 10 năm 2014

- Địa điểm: Văn phòng trường MN Tiên Hải

II.Thành phần:

-         Đ/c Nguyễn Thị Mai Nhung – Hiệu trưởng nhà trường – Chủ toạ

-         Đ/c Đặng Thị Liên – Phó hiệu trưởng

-         Đ/c: Trịnh Thị Thắm – CT CĐ nhà trường

       Cùng các đồng chí cán bộ giáo viên nhà trường.

III.Nội dung:

Qua nghe trình bày báo cáo tổng kết năm học 2013 – 2014, kế hoạch năm học 2014– 2015 của đồng chí hiệu trưởng. Hội nghị thảo luận dân chủ kế hoạch năm học 2014- 2015 và quyết nghị những vấn đề sau:

A.Đánh giá kết quả năm học 2013-2014

1. Thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua.

-Trường xếp loại xuất sắc đạt 98 điểm trong thực hiện PTTĐ" XDTHTT-HSTC"

- 17/17 cán bộ giáo viện thực hiện tốt cuộc vận động " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

2.Quy mô phát triển và công tác phổ cập.

- 3 nhóm trẻ chính quy ; huy động 57/190 cháu ra  lớp = 30%.

- 6 lớp mẫu giáo ( Trong đó có 2 lớp 5 tuổi; 2 lớp 4 tuổi; 2 lớp 3 tuổi), huy động 171/173 cháu ra lớp = 98,8%. ( Trong đó 5T = 56 cháu đạt 100%; )

- Đơn vị Trường MN Tiên Hải tiếp tục được công nhận đơn vị đạt phổ cập GDMN cho trẻ em 05 tuổi

3. Chất lượng và hiệu quả hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ.

3.1.Công tác chăm sóc sức khoẻ và nuôi dưỡng:

- 100% cháu đến trường được nuôi ăn bán trú, mức ăn của trẻ bình quân 11.500đ/ngày/trẻ

- Tỷ lệ suy DD giảm so với năm học trước từ 3-5%. Trong năm học phấn đấu còn dưới 6%; tăng tỷ lệ trẻ phục hồi sức khoẻ từ 80% trở lên

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối, không có dịch bệnh ngộ độc thực phẩm.

- 100% trẻ đến trường được khám sức khoẻ định kỳ 2 lần/năm

3.2. Nâng cao chất lượng thực hiện chương trình GDMN:

- 100% nhóm lớp thực hiện; có 2/2 lớp MG 5T sử dụng bộ chuẩn phát triển trẻ em 5T;

- Kết quả đánh giá cuối độ tuổi đạt khá tốt: 3T = 84,5% ; 4T= 92,7%; 5T = 100% đạt 120 chỉ số theo bộ chuẩn PTTENT

- 100% trẻ đến trường có đủ sách vở và đồ dùng học tập theo quy định.

- 100% các cháu được học tập lồng ghép các nội dung chuyên đề trọng tâm trong năm học và được rèn kỹ năng sống.

3.3.Thực hiện lồng ghép có hiệu quả các nội dung giáo dục 

- Trường có thùng đựng rác, có môi trường xanh, sạch, đẹp;

- Thực hiện hiệu quả việc GD sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả

          -  100% trẻ được giáo dục ATGT,GDBVMT, trẻ 5 tuổi được GDTNMTBHĐ,

- 100% nhóm lớp chú trọng rèn thói quen và kỹ năng sống cho trẻ.

3.4. Kiểm định chất lượng GDMN

Hoàn thành công tác tự đánh giá kiểm định chất lượng nhà trường.

4. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và xây dựng trường chuẩn quốc gia

4.1. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học

- Mua sắm thay thế những đồ dùng, đồ chơi đã cũ, hỏng của các lớp 5 tuổi. Bổ sung trang thiết bị cho các nhóm trẻ và lớp mẫu giáo 3, 4 tuổi đạt 60% theo quy định của TT số 02.

4.2. Xây dựng trường chuẩn quốc gia

- Tham mưu với UBND xây dựng đề án xây dựng trường MN đạt chuẩn .

5.     Nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL và  giáo viên

- Có 17 CB,GV,NV (Trong đó có 2 QL); tuyển 5 giáo viên hợp đồng trường.

- Có  12/17 = 70,5% có trình độ  trên chuẩn 

- Tổ chức thi giáo viên giỏi cấp trường.

- Kiểm tra chất lượng kế hoạch GD xếp loại tốt

6. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý

Tham mưu để mua đủ số lượng đồ dùng đồ chơi cho trẻ theo Thông tư 02 cho trẻ 5 tuổi và mua 60% đồ chơi theo danh mục đồ dùng đồ chơi thông tư 02 cho trẻ 4 tuổi.

6.1. Thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về GDMN

Nhà trường có đầy đủ hồ sơ sổ sách quản lý, hồ sơ nhà trường thực hiện đúng các văn bản quy phạm pháp luật về Mầm non được ban hành theo điều lệ trường Mầm non.

- Nghiên cứu và triển khai các văn bản pháp luật về GDMN cho 100% cán bộ, giáo viên trong nhà trường như điều lệ trường mầm non quy định, về đạo đức nhà giáo, triển khai tới PHHS về điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh.

- Phối kết hợp với công đoàn trường phát động các phong trào thi đua như: phong trào thi đua 2 tốt, phong trào giỏi việc nước đảm việc nhà,các cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động: Mỗi thầy giáo cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”. Nghiêm túc thực hiện công tác thi đua khen thưởng hàng tháng ban thi đua bình bầu xếp loại giáo viên đúng người, đúng việc có động viện khen thưởng kịp thời .

6.2. Công tác thanh tra,  kiểm tra

- Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra giáo viên theo kế hoạch, thường xuyên, kiểm tra việc thực hiện qui chế chuyên môn, chăm sóc giáo dục trẻ ở các nhóm lớp và bếp ăn. Kết quả kiểm tra như sau:

           * Trường đã kiểm tra toàn diện 3/3 đồng chí:

                + Xếp loại tốt:1/3 đạt tỷ lệ 33,3 %

                + Xếp loại khá: 2/3 đạt tỷ lệ 66,7 %

            * Trường đã kiểm tra chuyên môn: 10/10 đồng chí:

                + Xếp loại tốt: 5/10 đạt tỷ lệ 50%

                + Xếp loại khá: 5/10 đạt tỷ lệ 50 %

            * Kết quả nổi bật:

           - Về chất lượng chăm sóc giáo dục: trường xếp loại khá

           -  Công tác xã hội hóa giáo dục ngày càng phát triển, tham mưu lo đầu với các cấp lãnh đạo, các tổ chức xã hội, hội phụ huynh học sinh chăm lo đầu tư mua sắm trang thiết bị đồ dùng đồ chơi đáp ứng với yêu cầu học tập vui chơi của trẻ .

         - Phổ cập giáo dục trẻ mầm non 5 tuổi đảm bảo đúng qui định theo kế hoạch .

         -  Cuối năm học trường có một đồng chí đạt danh hiệu chíến sĩ  thi đua cấp cơ sở và một đồng chí được tặng giấy khen của UBND Thành phố .

    6. 3 - Công tác quản lý:

- Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ kịp thời, có chất lượng. Ứng dụng CNTT vào quản lý văn bản, quản lý hành chính, thực hiện đúng các  biểu mẫu thống kê  ngay từ đầu năm học, duy trì hiệu quả các cuộc họp giao ban định kỳ, làm tốt công tác XHHGD, vận động các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là hội phụ huynh học sinh trong nhà trường cùng chăm lo cho sự nghiệp GDMN.

- Quản lý, chỉ đạo thực hiện tốt các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục mầm non.

- Nhà trường thực hiện tốt 3 công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân theo Thông tư số 09/2009/TT – BGD&ĐT ngày 07/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. ".

6.4. Tổ chức chuyên đề

- Duy trì việc tổ chức chuyên đề" Công tác giáo dục trẻ " nhằm nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên.

- Tổ chức chuyên đề giáo dục an toàn giao toàn giao thông, giáo dục bảo vệ môi trường.Bảo vệ biển hải đảo.Sử dụng năng lượng tiết kiệm.

-Tổ chức chuyên đề giáo dục thể chất.

6.5. Thực hiện cải cách hành chính

- Thực hiện đúng luật ngân sách của Nhà nước

7. Công tác truyền thông về GDMN

- 100% nhóm lớp và trường có bảng tuyên truyền có nội dung phù hợp, hình thức đẹp, sử dụng có hiệu quả.

- Sử dụng có hiệu quả trang Website của trường.

- Có từ 2 bài gửi về trang Website phòng GD&ĐT

8.     Một số hoạt động khác:

- Triển khai thực hiện dự án " Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non"( nếu có).

- Tham gia các buổi hội thảo, các lớp tập huấn do Sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT tổ chức.

-Tham gia hội giảng cấp trường đạt kết quả tốt.

-Tham gia dự chuyên đề cụm

-Duy trì tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn,chuyên đề của trường có chất lượng.

- Tham gia chuyên đề “Bữa ăn dinh dưỡng của trẻ mầm non"

B.Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2014-2015

1. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua

          - 100% CB, GV, NV tiếp tục thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành phát động.

- 100% CBGV tiếp tục thực hiện tốt các cuộc vận động và các phong trào thi đua. Thực hiện tốt cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn minh đô thị, xây dựng người thành phố Phủ Lý văn minh,  thanh lịch". Không có giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo.

          - 100% các nhóm lớp đạt tiêu chuẩn “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” từ loại khá trở lên.

      2. Phát triển quy mô, mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi.

          - Duy trì giữ vững 3 nhóm trẻ và 6 nhóm lớp mẫu giáo.

          - Nhà trẻ huy động các cháu ra lớp 65/163 đạt 39,8%; mẫu giáo huy động các cháu ra lớp 180/183 đạt 98,4 %; riêng trẻ 5 tuổi đạt 100% và trẻ được học 2 buổi/ngày.

-  Duy trì phổ cập đã đạt được, phối hợp với cấp Tiểu học và THCS thực hiện tốt các nội dung phổ cập, xóa mù chữ theo hướng dẫn.

 3. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ

3.1. Công tác chăm sóc sức khoẻ và nuôi dưỡng trẻ 

  - 100% trẻ đến trường đều được đảm bảo an toàn, được khám sức khoẻ định kỳ 2 lần/năm, được theo dõi sự phát triển thể lực bằng biểu đồ tăng trưởng.

-  100% các cháu đến trường được tổ chức nuôi ăn bán trú với mức ăn 12.000 đồng/ngày/trẻ.

- Chế độ ăn: Nhà trẻ: 2 chính 1 phụ, mẫu giáo 1 chính 1 phụ

- Hồ sơ sổ sách nuôi ăn đầy đủ, đúng mẫu, Thu chi tài chính công khai với các bậc phụ huynh.

-100 % các cháu có đủ đồ dùng cá nhân .

-  Cử 5 đồng chí tham gia lớp tập huấn kiến thức ATVSTP

- 100 % trẻ biết cách rửa tay bằng xà phòng, rửa mặt đúng qui cách .

          - Có bếp ăn một chiều được TT y tế thành phố cấp giấy phép bếp ăn đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện tính khẩu phần ăn cho trẻ theo phần mềm dinh dưỡng Nutrikids 1.5.1 và có đủ nước sạch cho trẻ dùng, có công trình vệ sinh đảm bảo yêu cầu.

- Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng của trẻ giảm còn dưới 2,5% so với đầu năm học .

            3.2. Nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non

  - 9/9  nhóm, lớp thực hiện chương trình GDMN đều tổ chức học 2 buổi/ ngày

- 100% trẻ đến trường có đủ sách, vở và đồ dùng học tập.

          - 2/2 lớp mẫu giáo 5 tuổi sử dụng Bộ chuẩn phát triển trẻ em để hỗ trợ thực hiện chương trình GDMN đảm bảo chất lượng.

          - 100% giáo viên thực hiện tốt các nội dung giáo dục an toàn giao thông (GDATGT), Giáo dục bảo vệ môi trường (GDBVMT), giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả (GDSDNLTKHQ), giáo dục bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo và giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng chống thảm họa thiên tai vào chương trình GDMN.

- 100% lớp mẫu giáo 5 tuổi bảo quản tốt, sử dụng có hiệu quả đồ dùng đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu đã được trang bị.

3.3. Kiểm định chất lượng GDMN

-Hoàn thành công tác tự đánh giá kiểm định chất lượng nhà trường. Viết báo cáo tự đánh giá nhà trường, tập hợp sắp xếp các minh chứng .

4. Tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và xây dựng trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia

4.1. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học

- 9/9 nhóm lớp có đủ phòng học đảm bảo an toàn cho trẻ.

- Có bếp ăn một chiều, công trình vệ sinh, nguồn nước sạch và các điều kiện tối thiểu cho trẻ dùng.

          - Phấn đấu các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo 3, 4 tuổi có  65 % đồ dùng đồ chơi, trang thiết bị dạy học tối thiểu theo Thông tư số 34/2013/TT-BGDĐT ngày 17/9/2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số thiết bị quy định tại danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho GDMN theo Thông tư số 02/2010TT-BGDĐT ngày 11/02/2010 của Bộ GD&ĐT. Tiếp tục  rà soát kiểm tra, bổ sung cho các lớp mẫu giáo 05 tuổi do bị hỏng trong quá trình sử dụng.

    4.2.  Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia

-Xây dựng đế án trường chuẩn quốc gia.

5. Nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL và giáo viên mầm non

- 100% CBQL và giáo viên trong các trường mầm non có trình độ đạt chuẩn, (trên chuẩn 87,5 % ), 100% cán bộ quản lý và giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp từ khá trở lên, 100 % CB, GV, NV có phẩm chất đạo đức tốt ,thực hiện tốt chủ trương chính sách của đảng và nhà nước. Không có cán bộ quản lý và giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo.

- Hội thi Giáo viên giỏi cấp trường: 100% giáo viên tham dự; có 90 % trở lên giáo viên xếp loại khá, giỏi, không có giáo viên xếp loại yếu kém.

- Hội thi Giáo viên giỏi cấp thành phố: chọn 1 giáo viên tham dự, phấn đấu đạt loại  giỏi.

- Chi bộ trường phấn đấu kết nạp 2 Đảng viên/ năm học.

6. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục

- Quản lý, chỉ đạo thực hiện tốt các văn bản qui phạm pháp luật về giáo dục mầm non, điều lệ trường mầm non .

6.1. Thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục mầm non

- Thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ và ngành: Nghị quyết số 29/NQTW ngày 4/11/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI “Đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ;

- Thực hiện tốt Thông tư Liên tịch số 09/3013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV ngày 11 tháng 3 năm 2013 hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với GVMN.

     - Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 2325/CT-BGD ĐT ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc chấn chỉnh tình trạng dạy học trước chương trình lớp 1.

- Cán bộ quản lý nhà trường tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về quản lý các trường mầm non công lập để thực hiện tốt công tác quản lý nhà trường; phổ biến và hướng dẫn giáo viên thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật về GDMN mới được ban hành.

          6.2 Công tác thanh tra, kiểm tra

          - Kiểm tra chuyên môn : 14 /20 = 70  %

- Kiểm tra toàn diện : 6 /20 = 30 %

           6.3 Thực hiện công tác quản lý

          Đảm bảo báo cáo, thống kê, thông tin chính xác kịp thời,có chất lượng theo đúng quy định của các cấp quản lý giáo dục. Tăng cường trao đổi văn bản hành chính điện tử,ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý văn bản quản lý hành chính.

6.4. Công t¸c thi ®ua khen th­ëng:

- Tập thể :

+ Trường phấn đấu đạt trường tập thể lao động tiên tiến

+ Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh .

+ Công đoàn cơ sở vững mạnh

+ Chi đoàn thanh niên phấn đấu chi đoàn xuất sắc .

-         Các danh hiệu cá nhân :

     + Lao động tiên tiến :17 người

+ Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở : 2  người,

+ Giấy khen của UBND Thành phố :4 người

7. Đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục mầm non

- 100%  các nhóm, lớp có góc tuyên truyền, với nội dung phong phú và phù hợp; Làm tốt công tác tuyên truyền về giáo dục mầm non trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Mỗi giáo viên có  01 bài tuyên truyền trên tháng để trường chọn lọc phát trên đài truyền thanh của xã, chọn 3 bài gửi về phòng.

 

 

IV. Kết luận:

     Nghị quyết được thông qua. 100% cán bộ giáo viên nhất trí thực hiện các nội dung trên.

 

 

Hội nghị kết thú hồi 11 giờ cùng ngày.

 

 

Thư ký

Tiên Hải, ngày 11 /10/2014

Chủ toạ:

 

 

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm