Tin tức Danh sách học sinh trường THCS Chân Lý

Tuyên truyền kỉ niệm ngày quân đội nhân dân việt nam 22/12/2017

23/12/2018

Tuyên truyền kỉ niệm ngày quân đội nhân dân việt nam 22/12/2017

Chuyên đề tổ tự nhiên 2017-2018

03/12/2018

Môn sinh (dạy học theo BTNB)

TRƯỜNG THCS MỘC NAM - KỈ NIỆM 35 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

21/11/2018

TRƯỜNG THCS MỘC NAM - KỈ NIỆM 35 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2017-2018

29/10/2018

KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2017-2018

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM HỌC 2017-2018

22/09/2018

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM HỌC 2017-2018

DIỄN VĂN 20/11

13/09/2018

DIỄN VĂN 20/11

LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI

13/09/2018

LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI

BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KỲ I

13/09/2018

BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KỲ I

BÀI TUYỀN TRUYỀN NGÀY HỘI ĐẾN TRƯỜNG

01/09/2018

Bài tuyên truyền ngày hội đến trường năm học 2017-2018

Danh sách học sinh trường THCS Chân Lý

21/08/2018

Danh sách học sinh trường THCS Chân Lý