Biểu 1: Công khai chất lượng giáo dục mầm non

Biểu 1: Công khai chất lượng giáo dục mầm non

Chi tiết

Thư viện ảnh

BA CÔNG KHAI

Biểu 1: Công khai chất lượng giáo dục mầm non

Thứ năm, 07/11/2019

Biểu 1: Công khai chất lượng giáo dục mầm non

Công khai về đội ngũ năm học 2016-2017

Thứ năm, 15/12/2016

Công khai về đội ngũ năm học 2016-2017

Công khai CSVC năm học 20162017

Thứ năm, 15/12/2016

Công khai CSVC năm học 20162017

Tin tức - Sự kiện

Tính khẩu phần ăn trên phần mềm Viettec, trường mầm non Tiên

Thứ năm, 29/12/2016

Tính khẩu phần ăn trên phần mềm Viettec, trường mầm non Tiên

Công tác hội giảng năm học 2016-2017

Thứ năm, 29/12/2016

Công tác hội giảng năm học 2016-2017

Kế hoạch hội giảng năm học 2016-2017

Thứ năm, 27/10/2016

Kế hoạch hội giảng năm học 2016-2017

Mầm non

Đăng ký hiến máu nhân đạo

Thứ bảy, 30/12/2017

Đăng ký hiến máu nhân đạo

Báo cáo tháng 12/2017

Thứ bảy, 30/12/2017

Báo cáo tháng 12/2017

Kế hoạch tổ chức cuộc thi 'Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm'

Thứ hai, 27/11/2017

Kế hoạch tổ chức cuộc thi 'Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm'

Trao đổi KN - PPDH

Hướng tới giờ dạy thân thiện

Thứ ba, 23/09/2014

Mục tiêu của giáo dục tiểu học là nhằm giúp HS hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản để góp phần hình thành nhân cách

Cách học mới cho học sinh tiểu học

Thứ ba, 23/09/2014

Cách học mới cho học sinh tiểu học

Một số giải pháp thực hiện chương trình đổi mới hình thức Giáo dục Âm nhạc ở độ tuổi Mẫu giáo

Thứ ba, 23/09/2014

Tạo môi trường học tập an toàn, thân thiện cho trẻ.