Giới thiệu

Bao cao tong ket

PHÒNG GD&ĐT DUY TIÊN                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG MN TIÊN HIỆP                                   Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 


                                                                                   Tiên Hiệp, ngày 15  tháng 5 năm 2013

BÁO CÁO

TỔNG KẾT NĂM HỌC 2013 - 2014

 

1/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

 * Thuận lợi:

- Giáo dục mầm non xã Tiên Hiệp trong những năm gần đây được Đảng, Nhà nước và lãnh đạo các cấp các ngành từ Trung ương đến địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo, đầu tư sở vật chất và mua sắm trang thiết bị dạy học cho trẻ ngày càng đáp ứng đủ nhu cầu học tập theo chương trình giáo dục mầm  non ở các độ tuổi.

- Năm học 2013 - 2014, trường Mầm non Tiên Hiệp tiếp tục thực hiện các cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Cuộc vận động “ Hai không”; Cuộc vận động “ Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” và phong; Thực hiện nghiêm túc quy định về đạo đức nhà giáo( QĐ số 16/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 16/4/2008 )

- Tiếp tục triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” với nhiều biện pháp cụ thể thiết thực, phù hợp với GDMN.

-  Tiếp tục thực hiện chủ đề năm học “ Năm học tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”;

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ. Phát triển về số lượng và nâng cao chất lượng trường mầm non ;

- Được sự quan tâm tạo mọi điều kiện của các cấp lãnh đạo từ trung ương đến địa phương để thực hiện tốt công tác phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi theo Quyết định số 239/QĐ - TTg ngày 09/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ;

- Chất lượng giáo dục toàn diện được duy trì và phát triển về chất lượng;

- Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Phòng GD&ĐT thành phố Phủ Lý và sự tạo điều kiện của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự phối hợp của các ban ngành đoàn thể, các bậc phụ huynh học sinh cùng chăm lo đến sự nghiệp giáo dục mầm non của xã.

          - Đội ngũ cán bộ quản lý có năng lực nhiệt tình, đội ngũ giáo viên ngày càng được trẻ hóa trình độ chuyên môn nghiệp vụ đạt chuẩn và trên chuẩn ngày càng tăng.

          - Đời sống của giáo viên được nâng lên rõ rệt, là động lực để giúp giáo viên yên tâm công tác trong ngành.

 - Cơ sở vật chất của nhà trường từng bước được cải tạo để đáp ứng nhu cầu học tập và vui chơi của trẻ.

* Khó khăn

- Tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc gia vẫn còn chậm

- Đồ dùng, trang thiết bị dung chung của nhà trường tuy đã được đầu tư nhưng còn thiếu nên việc  chỉ đạo chuyên môn và các hoạt động của nhà trường chưa thực sự sôi nổi