Tin tức Kế hoạch, 'Thực hiện, triển khai xây dựng trường mầm non LTLTT' giai đoạn 2016 - 2020

Biểu 1: Công khai chất lượng giáo dục mầm non

07/11/2019

Biểu 1: Công khai chất lượng giáo dục mầm non

Đăng ký hiến máu nhân đạo

30/12/2017

Đăng ký hiến máu nhân đạo

Báo cáo tháng 12/2017

30/12/2017

Báo cáo tháng 12/2017

Kế hoạch tổ chức cuộc thi 'Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm'

27/11/2017

Kế hoạch tổ chức cuộc thi 'Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm'

Kế hoạch hội giảng năm học 2017 - 2018

22/11/2017

Kế hoạch hội giảng năm học 2017 - 2018

Kế hoạch năm học 2017 - 2018

29/10/2017

Kế hoạch năm học 2017 - 2018

Tổ chức khai giảng năm học 2016-2017

29/09/2017

Tổ chức khai giảng năm học 2016-2017

Một số hình ảnh tổ chức chuyên đề năm học 2016 - 2017

28/04/2017

Một số hình ảnh tổ chức chuyên đề năm học 2016 - 2017

Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017

28/04/2017

Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017

Kế hoạch, 'Thực hiện, triển khai xây dựng trường mầm non LTLTT' giai đoạn 2016 - 2020

31/03/2017

Kế hoạch, 'Thực hiện, triển khai xây dựng trường mầm non LTLTT' giai đoạn 2016 - 2020

Điệu nhảy dân vũ rửa tay vui nhộn
Ngày hội khai trường
Câu hỏi trong tuần

Gửi Thứ tư, 15/10/2014 21:14:46

Tôi Là phụ huynh của em Nguyễn Hà Anh Thư. Tôi muốn hỏi thời gian đón trả trẻ của mùa đông và mùa hè như thế nào

Nguyễn Thị Thu Huyền

Gửi Thứ tư, 15/10/2014 21:19:29

Nhà trường cho tôi hỏi việc phòng chống sởi cho các cháu được thực hiện như thế nào để đảm bào an toàn sức khỏe cho các cháu.

Nguyễn Văn Hiệp

Xem thêm